Είπαμε ότι δεν μπορούμε να διοικήσουμε τον χρόνο.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο.

Και  αυτό θα το πετύχουμε θέτοντας σωστούς και αποτελεσματικούς  στόχους.

Ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης του χρόνου μας, είναι αυτός που υπηρετεί την επίτευξη των στόχων μας.

Εάν εργαζόμαστε χωρίς συγκεκριμένους στόχους θα μοιάζουμε σαν τον καπετάνιο, που χάνει τη πορεία του στη θάλασσα.

Ναι σίγουρα θα χαθούμε.

Προσπαθούμε να θέσουμε στόχους αλλά βεβαίως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι στόχοι μας είναι επιτεύξιμοι και ρεαλιστικοί.

Ο σχεδιασμός είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες διαχείρισης διοίκησης  του εαυτού μας απέναντι στο χρόνο.

Σίγουρα μας βοηθάει να κερδίσουμε χρόνο και κόπο,

Ο Νόμος του Pareto: Το 20% του χρόνου σας και των προσπαθειών μας παράγουν το 80% της παραγωγικότητάς μας.

Το ‘ίδιο αφορά και τις γενικές πωλήσεις μας: Το 20% των πελατών μας παράγει το 80% των πωλήσεών μας.

Θέτω συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους όντας σίγουρος ότι είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.

Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να εξετάσετε την παρούσα κατάσταση και να εκτιμήσετε ποιοι είναι οι στόχοι που σας ενδιαφέρουν και τι δράσεις πρέπει να κάνετε.

Μη ξεχάσετε να βάλετε εναλλακτικές λύσεις ή πλάνα Β, όπως λένε.

Όταν καθορίζετε στόχους προσπαθήστε να περιορίσετε τις συναισθηματικές αντιδράσεις, πρέπει ο καθορισμός των στόχων να γίνεται περισσότερο με βάση τη λογική παρά με το συναίσθημα.

Εάν αισθάνεστε στρεσαρισμένος σταματήστε για λίγο, κάντε κάτι άλλο πλέον ευχάριστο και κατόπιν συνεχίστε.

Καλά θα κάνετε να χρησιμοποιήσετε το Matrix ώστε να κατατάξετε τους στόχους σας σύμφωνα με τις οδηγίες του Matrix.

Καθορίζοντας τους στόχους μας και βάζοντας προτεραιότητες δεν ξεχνάμε ότι κάθε φορά ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα και πηγαίνουμε στο επόμενο όταν και μόνο τελειώσουμε το προηγούμενο.

Θέτοντας στόχους πρέπει να προσέξουμε αυτοί να είναι συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι και απλοί στη διατύπωση.

Να είναι μετρήσιμοι ανά πάσα στιγμή ώστε να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την πορεία τους.

Να είναι επιτεύξιμοι.

Μπορεί να είναι κάπως αισιόδοξοι αλλά σίγουρα επιτεύξιμοι

Καλό είναι να είναι κάπως προκλητικοί.

Και βεβαίως πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο επιτεύξεως.