Εάν είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι, εργαζόμαστε πολύ σκληρά αλλά ξοδεύουμε το χρόνο μας ασχολούμενοι με μη ενδιαφέροντες  και σημαντικούς στόχους τότε ασφαλώς μπορούμε να μιλάμε για παραγωγικότητα αλλά όχι για αποτελεσματικότητα.

Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Για να είναι κάποιος αποτελεσματικός θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι ενδιαφέροντες και σημαντικοί, και να εντοπίσει τις προσπάθειές του σε αυτούς.

Θέτουμε στον εαυτόν σας συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους, όντας σίγουροι ότι οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.

Άτομα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους, έχουν τη δυνατότητα και την πιθανότητα να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα εάν όπως είπαμε παραπάνω ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας τόσο για τους ίδιους όσο και για την εταιρεία.

Αποτελεσματικοί μάνατζερ και συνεργάτες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιώντας στρατηγικές καλής διαχείρισης του χρόνου επιτυγχάνουν ένα θετικότερο αποτέλεσμα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον εαυτό του.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνει την αξία της παραγωγικότητας κερδίζοντας χρόνο κόπο και χρήμα.

Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου, θα πει ότι είμαι  παραγωγικός και παράλληλα πολύ αποτελεσματικός.