Έχουμε να εκτελέσουμε μια σειρά από δράσεις και πρέπει να οργανωθούμε κατά το δυνατόν καλύτερα μέσα στα πλαίσια του χρόνου που διαθέτουμε.

Θα το επιτύχουμε αυτό εάν καταμερίσουμε τον χρόνο που διαθέτουμε στις σωστές δράσεις ανάλογα με το ενδιαφέρον και σημαντικότητα των δράσεων.

Καλή διαχείριση λοιπόν του χρόνου θα πει ο καλύτερος καταμερισμός του σε ορισμένες δραστηριότητες.

Εάν το καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό όσον αφορά τη παραγωγικότητα και κυρίως την αποτελεσματικότητα.

Θα επιδείξουμε υψηλό επαγγελματισμό με λιγότερο άγχος, καλύτερη εκμετάλλευση και διαχείριση ευκαιριών για πρόοδο και ανάπτυξη.

Ίσως και καλύτερη ανάπτυξη καριέρας και επίτευξη προσωπικών στόχων.

Εάν δεν οργανωθούμε σωστά απέναντι στο διαθέσιμο χρόνο, τα αποτελέσματα δε θα είναι καλά.

Θα χάνουμε τα χρονικά περιθώρια που θέτουμε, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και η ποιότητά τους δεν θα είναι ικανοποιητικά.

Με λίγα λόγια διαχείριση του χρόνου είναι η διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού σχετικά με το πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για τη επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου.

Η σωστή οργάνωση του χρόνου δεν αφορά μόνο την επαγγελματική ζωή αλλά και την προσωπική μας.

Η διαχείριση του χρόνου είναι η τέχνη του να αναγνωρίζεις ποια δράση σου είναι ενδιαφέρουσα και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα και ποια μπορεί και πρέπει να περιμένει.

Το να μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τί πρέπει να γίνει και να βάζουμε προτεραιότητες στις δραστηριότητές μας, είναι μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες.

Διαχείριση του χρόνου είναι η διαδικασία της οργάνωσης και του σχεδιασμού της κατανομής του χρόνου σας σε κάθε ειδική δραστηριότητα.

Καλή διαχείριση του χρόνου πάει να πει δουλεύω πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά, ώστε να επιτύχω περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρονικό διάστημα, έστω και εάν ο χρόνος είναι λίγος και η πίεση μεγάλη.

Αποτυγχάνοντας να διαχειριστούμε το χρόνο μας καταστρέφουμε την παραγωγικότητα και δημιουργούμε στρες.

Οι επιτυχημένοι γνωρίζουν να διαχειριστούν το χρόνο τους σωστά.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η διοίκηση του χρόνου είναι ένας μύθος.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε.

Άσχετα με το πόσο οργανωμένοι είμαστε υπάρχουν μόνο 24 ώρες σε μία ημέρα.

Ο χρόνος δεν αλλάζει.

Το μόνο που μπορούμε να διαχειριστούμε είναι ο εαυτός μας και τί μπορούμε να κάνουμε με τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ο χρόνος σας είναι ιδιοκτησία σας.

Μπορούμε να επιτύχουμε ότι θέλουμε εάν κατανοήσουμε ότι η προσπάθεια να διοικήσουμε τον χρόνο είναι ένας μύθος, και το ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τον εαυτόν μας απέναντι στο χρόνο που διαθέτουμε.