Η Κρήνη της οδού Δημητρίου Πολιορκητή
Βρίσκεται στην άνω πόλη, στο σημείο σύγκλησης των οδών Κλειούς και Δημητρίου Πολιορκητή
Κείμενα-Φωτογραφίες Σάββας Λαζάρου

Η κρήνη είναι όμορφη, καλά διατηρημένη και στολισμένη με μια αψίδα με κόκκινα τούβλα.

Βρίσκεται στην Άνω Πόλη στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού.

Συγκεκριμένα προχωρούμε στην οδό Κλειούς, συναντάμε και ακολουθούμε τη οδό Δημητρίου Πολιορκητού και ύστερα από λίγο βλέπουμε τη κρήνη στη αριστερή πλευρά του δρόμου.

Δυστυχώς είναι άγνωστος τόσο ο δωρητής όσο και η χρονολογία κατασκευής της.

Συνήθως σε κάθε βρύση αναγραφόταν τόσο το όνομα του δωρητή όσο και η χρονολογία κατασκευής.

Στη προκειμένη περίπτωση η σχετική αναφορά είναι κατεστραμμένη.

Στο αριστερό πλαϊνό της φαίνεται και η είσοδος της δεξαμενής της.

Η γούρνα του της κρήνη κατασκευάστηκε όπως και σε όλες τις κρήνες από μάρμαρο ρωμαϊκής σαρκοφάγου.

Στη μέση της μπροστινής επιφάνειας υπάρχει μια μικρή μαρμάρινη κατασκευή από όπου βγαίνει ο κρουνός.

Οι περισσότερες κρήνες χρησιμοποιήθηκαν στην διάρκεια του Βυζαντίου και κάποιες έως και τον περασμένο αιώνα.

Απάνω τους στερεώθηκαν και τα πρώτα φωτιστικά φανάρια.