Η Κρήνη της οδού Εράσμου.
Βρίσκεται στο χώρο της Ακρόπολης στην οδό Εράσμου
Κείμενα-Φωτογραφίες Σάββας Λαζάρου

Παρόλο ότι είναι μια μικρή κρήνη εντούτοις το ενδιαφέρον της εντοπίζεται στο ότι είναι μια κρήνη διπλής όψεως.

Οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή τη κρήνη είναι ελάχιστες.

Δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος και πότε. την έκτισε

Πάντως κρίθηκε διατηρητέα το 1983.