Μια από τις πλέον δημοφιλείς Πύλες των τειχών της πάνω πόλης της Θεσσαλονίκης είναι οι Πύλες της Αυτοκράτειρας Άννας Παλαιολογίνας.

Γύρω στο 1355 μ.Χ, όταν η αυτοκράτειρα Άννα Παλαιολογίνα ζούσε στη Θεσσαλονίκη και μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας της για να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική επίθεση του Καντακουζηνού με τη συνοδεία του γιου του καθώς και του Στέφανο Δουσάν, αυτοκράτορα της Σερβίας , αποφάσισε να ασχοληθεί με την επιδιόρθωση και βελτίωση των τειχών της πόλης.

Εκτός από τις επιδιορθώσεις και βελτιώσεις των τειχών, δημιούργησε και δύο Πύλες στα τείχη πλάι στην Ανατολική Πορτάρα των τειχών και σε μικρή απόσταση από τον Τρυγώνιο ή της Αλύσεως Πύργο.

Στη δεξιά Πύλη υπάρχει επιγραφή σε μαρμάρινη στήλη (Περιθύρωμα) η οποία μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη κατασκευή του έργο.

Ανεγέρθη η παρούσα πύλη ορισμό της κραταιάς και Αγίας ημών κυρίας και Δεσποίνης κυράς Άννης της Παλαιογίνης υπηρετήσαντος καστροφύλακος Ιωάννου Χαμαέτου του Κοιαιστόρως τω ΣΩΔΞ΄ έτη ινδικτιώνι Θ΄(=1355).

Σε ελεύθερη μετάφραση:

( Η Πύλη οικοδομήθηκε κατόπιν εντολής της Αυτοκράτειρας του Βυζαντίου Κυράς Άννας Παλαιολογίνας, όταν υπηρετούσε σα φύλακας του Κάστρου ο Ιωάννης Χαμαετός )

Οι Πύλες έμειναν στην ιστορία σαν οι «Πύλες της Παλαιολογίνας», σώζονται και σήμερα, βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι επισκέψιμες.