Στη ανατολική πλευρά του Φρουρίου του Βαρδαρίου υπάρχει ο Πύργος του Ανάγλυφου.

Το όνομά Πύργος του Ανάγλυφου το πήρε από ένα μαρμάρινο ανάγλυφο το οποίο είναι εντειχισμένο στο τείχος, και το οποίο είναι Ελληνιστικής Μορφής και αναπαριστά κάποια δεξίωση ή κάποιον δάσκαλο με το μαθητή του.

Ο πύργος του Ανάγλυφου είναι ένας τετράγωνος Πύργος με ένα παραπύλιο στη δεξιά μεριά, πέντε εξωτερικές καμάρες, και από ένα παράθυρο βόρια και ανατολικά.

Έχει αναστυλωθεί το 1981,διατηρείται ακέραιος, σε πολύ καλή κατάσταση και είναι επισκέψιμος.

Βρίσκεται στη Ανατολική άκρη του Φρουρίου του Βαρδαρίου και είναι χτισμένος όπως και ο Πύργος του Βαρδαρίου με πέτρες και πλίνθους.

Τη σχετική πληροφόρηση μας τη δίνει μια επιγραφή σε μάρμαρο η οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια των αναστυλώσεων το 1981.

Στη θέση του Φρουρίου υπήρχε ένα παλιό σύστημα οχυρώσεων (ένας πύργος του, χρονολογείται στον 9ο μ.Χ. αιώνα).

Το φρούριο του Βαρδαρίου περιέλαβε στην κατασκευή του μέρη της παλαιότερης παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής οχύρωσης.

Ο πύργος αυτός στη βορειοδυτική του όψη σχηματίζει πέντε εξωτερικές καμάρες και έχει ένα παράθυρο βόρεια και ένα δυτικά.