ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΟΥ (ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΕΩΣ – ZINCIRLI KULE)
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΜΙΣΔΑ
Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ

Το Ανατολικό Τείχος επεκτεινόταν από τον Λευκό Πύργο και κατέληγε στο Τριγώνιο Πύργο ή Πύργο της Αλύσεως.

Οι Πύργοι του Ανατολικού τείχους ήταν τρεις, ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του Τριγωνίου και ο πύργος του Ορμισδά.