Ο Πύργος του Τριγωνίου ή αλλιώς ο Πύργος της Αλύσεως, η ο Πύργος του πολυβολείου κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα μαζί με το Λευκό Πύργο.

Εφαπτόμενος των τειχών είναι ο Πύργος της Αλύσεως ή Πύργος του Τριγωνίου, κυκλικός πύργος του 15ου αι. στη σημερινή οδό Επταπυργίου.

Μαζί με τον Πύργο του Βαρδαρίου και το φρούριο του Επταπυργίου αποτελούσαν τις σημαντικότερες προσπάθειες των Οθωμανών να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της πόλης για να αντιμετωπίσουν τις διαφοροποιήσεις των πολεμικών τεχνικών και την παρουσία τις πυρίτιδας και των πυροβόλων όπλων.

Είναι ο λόγος αυτός που το πάχος της τοιχοποιίας του Πύργου είναι μεγάλο, και το ότι διέθετε τρία πολυβολεία με τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν ολόκληρη τη περιοχή.

Οι Μωαμεθανοί φρόντιζαν με ιδιαίτερη προσοχή τη ΒΑ γωνία των τειχών, στην οποία βρισκόταν ο Πύργος του Τριγωνίου, στο οποίο προτιμούσαν να
να επιτίθενται πάντα όλοι οι εισβολείς.

Άλλωστε από αυτό το σημείο άρχισε η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Μωαμεθανούς.

Η συνεχής οχύρωση της τοποθεσίας μαρτυρά την σημασία που δίνονταν στο συγκεκριμένο σημείο καθώς συνόρευε με την Ακρόπολη, η οποία και αποτελούσε το ασφαλέστερο καταφύγιο για τον πληθυσμό κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

Ο Πύργος του Τριγωνίου είναι κυκλικός και κτίστηκε τον 15ο αιώνα ενσωματώνοντας ένα ήδη υπάρχοντα Βυζαντινό τρίγωνο πύργο που προϋπήρχε στην ίδια θέση.

Μετά τον 18ο αιώνα ο πύργος του Τριγωνίου, λόγω της οχυρής δόμησής του, χρησίμευε για την αποθήκευση πυρίτιδας και όπλων.

Πρόκειται για ένα κυλινδρικό κτίσμα ύψους 20,00-22,00μ. και διαμέτρου που ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος του [από 24,85μ. στη βάση του έως 23,45μ. στη στάθμη του δώματος.

Ο πύργος λεγόταν πύργος της Αλύσεως διότι είχε στη μέση του μια ζώνη.

Πάντως η ονομασία που επικράτησε στις ημέρες μας είναι ο Πύργος του Τριγωνίου.

Ακόμη και σήμερα ο Πύργος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Είναι ίσως το δημοφιλέστερο τμήμα των τειχών.

Επισκεπτόμενοι τον Πύργο του Τριγωνίου έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια καταπληκτική θέα όλης της πόλης, το Θερμαϊκού Κόλπου και να διακρίνεται τα όρια των τειχών της Θεσσαλονίκης.

Μπορούμε να επισκεφτούμε τον Πύργο καθημερινά 09:00-15:00 εκτός της Δευτέρας.