Στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα έγιναν μεγάλες οχυρωματικές επεμβάσεις στα τείχη της Ακρόπολής.

Μεταξύ αυτών ήταν και η κατασκευή του Πύργου του Ανδρόνικου Λαπαρδά.

Ο Πύργος του Ανδρόνικου Λαπαρδά βρίσκεται στα βόρεια τείχη της Θεσσαλονίκης, απέναντι από τη μονή Βλατάδων στην οδό Επταπυργίου.

Κτίσθηκε από τον Μιχαήλ Προσούχ για λογαριασμό του Ανδρόνικου Λαπαρδά στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα, ίσως μεταξύ 1166 και 1176.

Πρόκειται για ένα πύργο τετράπλευρου ορθογώνιου σχήματος, στολισμένου με διάφορα κεραμοπλαστικά σχήματα όπως αρκετούς σταυρούς, γράμματα, και πέτρινα ανάγλυφα τα οποία δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα.

Στη δυτική πλευρά του πύργου υπάρχει μια μεγάλη εσοχή, στο πάνω μέρος της οποίας διακρίνουμε δύο πέτρινα ανάγλυφα, των οποίων τη μορφή δεν μπορεί κανείς να την αναγνωρίσει εύκολα.

Στην νότια όψη του πύργου, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Μονή Βλατάδων υπάρχουν δύο πλίθινες επιγραφές, οι οποίες αναφέρονται στους κατασκευαστές του Πύργου.

Σύμφωνα με τις επιγραφές πρόκειται για τον Ανδρόνικο Λαπαρδά ο οποίος ανέθεσε στον Μιχαήλ Προσούχ να κατασκευάσει τον Πύργο.

Στην πρώτη επιγραφή αναφέρεται το όνομα του Ανδρόνικου Λαπαρδά.

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΚΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗΟΥ ΚΗΡΩ ΑΝΔΡΟΝΙΚΩ ΤΩ ΛΑΠΑΡΔΑ

Και στη δεύτερη το όνομα του Μιχαήλ Προσούχ …} ΟΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΕ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΠΑΡΔΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΣΟΥΧ

Και τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν πολύ γνωστά το 1167 στην εποχή των Άντιγονιδών.

Ο Ανδρόνικος Λαπαρδάς κατείχε τον υψηλό τίτλο του Σεβαστού και το αξίωμα του Χαρτουλάριου, και ίσως είχε και κάποια συγγένεια με τους Κομνηνούς.

O Μιχαήλ Προσούχ ήταν Ρωμαίος στρατηγός, χριστιανός τούρκικης καταγωγής.