Στη συνέχεια υπάρχει ο μαρμάρινος Πύργος του Κλαυδιανού, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος μαρμάρινος κύβος.

Από το όνομα Κλαυδιανός που βρέθηκε στην επιγραφή ονομάσθηκε ο πύργος, Πύργος του Κλαυδιανού καθώς και η οδός, οδός Κλαυδιανού.

Στη βορειοανατολική πλευρά του ο Πύργος έχει την εξής επιγραφή: ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΤΟΙΣ ΓΟΝΕΥΣ ΤΩ ΖΩΝ ΚΑΤΕ.

Στη δυτική πλευρά του πύργου τα μαρμάρινα πετρώματα είναι σπασμένα και τοποθετημένα ανάποδα.

Υπάρχει επίσης και μία επιγραφή που είναι δύσκολα αναγνώσιμη:
ΤΙΤΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΦΛΑΒΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Τ-ΙΣΥΝΒΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΩ ΖΩΝΤΙ.

Οι δύο επιγραφές έχουν χρονολογηθεί ότι είναι του 2 ου ή 3 ου αιώνα μ.Χ.

Αμέσως μετά τον Πύργο του Κλαυδιανού, πάνω στο τείχος υπάρχει μια μαρμάρινη παράσταση που προφανώς απεικόνιζε δεξίωση.

Μετά από τον πύργο του Κλαυδιανού υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τειχών με πλίθινα τόξα.

Συναντάμε επίσης και αρκετούς πύργους ίσως επτά διαφόρων ειδών.

Όλα αυτά ανήκουν στα Βορειοδυτικά Τείχη.

Στα Βόρεια Τείχη τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να δει κανείς είναι:

• Ο Πύργος και Επιγραφή του Δεσπότη Μανουήλ Παλαιολόγου.
• Ο Πύργος και οι Επιγραφές του Ανδρόνικου Λαπαρδά και Προσούχ.
• Οι τρεις Πορτάρες.
• Οι Πύλες και η Επιγραφή της Άννας Παλαιολογίνας .