ΟΙ ΠΟΡΤΑΡΕΣ

Οι Τρείς Πύλες, οι οποίες βρίσκονται στα Βόρεια Τείχη της Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση επίθεσης ή πολιορκίας της πόλης, οδηγούσαν τους πολίτες στο εσωτερικό της Ακρόπολης και κυρίως στο Επταπύργιο.

Ήταν το τελευταίο σημείο στο οποίο μαζευόταν οι πάντες, από τους προύχοντες μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, ελπίζοντας ότι θα γλυτώσουν από τη μανία του εχθρού.

Οι τρείς αυτές Πύλες, οι οποίες ονομάζονται «Πορτάρες», διασώθηκαν, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, και κάνουν την ίδια δουλειά που έκαναν και παλιά.

Δηλαδή οδηγούν τους πολίτες στην είσοδο ή την έξοδο από την Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης.

Η Μεγάλη Πύλη (Πορτάρα) η οποία οδηγεί στην έξοδο από την Ακρόπολη.

Και η Τρίτη μεγάλη Πύλη η οποία ονομάζεται Παλαιά Πύλη (Εσκι Ντελίκ – Παλιά Τρύπα).

 Δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο όπως οι άλλες δύο, είναι όμως και είσοδος και έξοδος προς την Ακρόπολη.

Είναι η Κεντρική, η Κύρια πύλη των τειχών (Πορτάρα).

Η Ανατολική Πορτάρα η οποία είναι η είσοδος στην Ακρόπολη, και η οποία οδηγεί και στο Επταπύργιο.