ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ ( Vardar Kapu by Cousenery 1831)

 Στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι και στην αρχή της οδού Αγίας Ειρήνης συναντάμε κάποια υπολείμματα παλαιοχριστιανικού τείχους.

Τα ερείπια αυτά ανήκουν στη Βυζαντινή Χρυσή Πύλη ή αλλιώς Πύλη Βαρδαρίου,η οποία υπήρχε σε αυτή τη θέση και η οποία δυστυχώς κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους το 1874.

Τον πρώτο αιώνα μ.Χ. στα πλαίσια των επιδιορθώσεων και βελτιώσεων των τειχών κατασκευάζεται στο χώρο της σημερινής Πλατείας Δημοκρατίας η Χρυσή Πύλη, η οποία ήταν η κυριότερη και η επίσημη κεντρική είσοδος της πόλης, η οποία οδηγούσε κατευθείαν στην Εγνατία Οδό.

Η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους και ονομαζόταν (Decumanus maximus).

Αργότερα στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Εγνατία οδός ονομαζόταν Λεωφόρος των Βυζαντινών.

Η Χρυσή Πύλη ήταν μαρμάρινη με ανάγλυφες παραστάσεις και ήταν η μία από τις δύο μεγάλες πύλες που βρισκόταν στη δυτική πλευρά της
πόλης και οι οποίες συνέδεαν τη πόλη με την εκτός της πόλης περιοχή.

Πρέπει να τονιστεί ότι η έξω των τειχών πόλη ήταν πολύ υποβαθμισμένη και επικίνδυνη, με φτωχικά σπίτια και με έλη.

Το 1868 έγινε μια μεγάλη διαπλάτυνση της Εγνατίας Οδού, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα η Χρυσή πύλη να μην είναι επαρκής σαν είσοδος της πόλης και να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Έτσι το 1874 ο Μιδάτ Πασσάς αποφάσισε να την κατεδαφίσει παρόλο ότι κατασκευαστικά βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση.