ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :Η ΛΗΤΑΙΑ ΠΥΛΗ η ΝΕΑ ΠΥΛΗ η YENI KAPU  1912. Πηγή:(Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης)   arachne – iDAI.objects

Στο σημείο της διασταύρωσης οδών Αγίας Ειρήνης και Αγίου Δημητρίου βρίσκουμε τα υπολείμματα ευρημάτων της δεύτερης μεγάλης δυτικής πύλης της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η άλλη Δυτική Πύλη ήταν η “Χρυσή Πύλη”, στο ύψος της Εγνατίας, στην πλατεία Βαρδαρίου.

Η Ληταία Πύλη οδηγούσε μεν απευθείας στην οδό Αγίου Δημητρίου, αλλά από τη Ληταία Πύλη έβγαινες στην ύπαιθρο χώρα της Θεσσαλονίκης και στη Λιτή γεγονός που της έδωσε και το όνομα Ληταία Πύλη.

Η Ληταία Πύλη όπως και η Χρυσή γκρεμίστηκε από Το Μιδάτ Πασσά το 1874.

Από διάφορες πηγές και αναφορές μαθαίνουμε ότι σε αυτή τη περιοχή υπήρχε ένας Πύργος που είχε ένα τεράστιο Άγαλμα το οποίο είχε στα πόδια του μια πρύμνη πλοίου.

Κάποιοι λένε ότι το άγαλμα ήταν της Θεσσαλονίκης.

Οι Οθωμανοί τον ονόμαζαν Πύργο της Προσευχής ή αλλιώς Ναμάσια – Κουλέ.

Ο Πύργος αυτός δεν υπάρχει πια.

Προχωρώντας μετά τη γκρεμισμένη Ληταία Πύλη μπαίνουμε στην οδό Αρκαδιουπόλεως, όπου τα τείχη, συνεχίζονται, είναι σε καλή κατάσταση, αλλά την εικόνα χαλούν οι γύρω οικοδομές.

Το Δυτικό τείχος τελειώνει στο σημείο που συναντώνται η Οδός Αρκαδιουπόλεως με την Οδό Κλαυδιανού.