ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ 15 ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ

1.Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ (5ος ΑΙΩΝΑΣ) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

2.Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 13ος ΑΙΩΝΑΣ

3.Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (14ος ΑΙ.)

4.Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 14ος ΑΙΩΝΑΣ

5.Ο ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΡΟΤΟΝΤΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (4ος ΑΙ.)

6.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (7ος ΑΙ.)

7.Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (ΜΟΝΗ ΛΑΤΟΜΟΥ) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (6ος ΑΙ.)

8. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (14ος ΑΙ.)

9. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ) 13ος – 14ΟΣ

10.Ο NΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (14ος ΑΙΩΝ.)

11. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (5ος ΑΙ.)

12.Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (14ος ΑΙ.) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

13.Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (11ος ΑΙ.)

14.ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4ος- 5ος ΑΙ.)

15.ΤΌ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ (14ος ΑΙ.)