Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligences) σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις συναισθηματικές αντιδράσεις τόσο τις δικές του όσο και των άλλων, να τις χειρίζεται, να τις ρυθμίζει και να τις χρησιμοποιεί έτσι ώστε να παίρνει καλές αποφάσεις και να δρα αποτελεσματικά.

Ο Daniel Goleman, ο άνθρωπος που έκανε παγκοσμίως γνωστή τη θεωρία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης λέει ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια ικανότητα την οποία μπορείς να μάθεις.

Απλά είναι μια διαδικασία η οποία μας βοηθάει να γνωρίσουμε σε βάθος τόσο τον εαυτό μας, όσο και τους άλλους.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη περιλαμβάνει δύο ενότητες δεξιοτήτων.

Τις Προσωπικές δεξιότητες ( Personal Skills) και τις Κοινωνικές δεξιότητες (Social Skills)

 

 

Οι προσωπικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο δυναμικών δεξιοτήτων όπως η Αυτοεπίγνωση (self-awareness) και η Αυτοδιαχείριση (self-management), οι οποίες μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε ανά πάσα στιγμή τις προσωπικές μας συναισθηματικές καταστάσεις.

Οι Κοινωνικές Δεξιότητες περιλαμβάνουν τη Κοινωνική Επίγνωση (Social Skills) η οποία δεξιότητα σας βοηθάει να διαχειριστείτε τα συναισθήματα των άλλων, και τη Διαχείριση των Σχέσεων μας (Relationship Management), η οποία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις ώστε ο αντίκτυπος τους να είναι πάντα θετικός.