Οι Προσωπικές Ικανότητες αναφέρονται στο πως Αντιλαμβάνομαι, Κατανοώ και Διαχειρίζομαι τα Συναισθήματά μου, και Γενικά τον Εαυτό μου.
“Γνώθι σ’ εαυτόν”- Σωκράτης.

Οι Προσωπικές Ικανότητες (Personal Competencies) περιλαμβάνουν τις Εξής Δεξιότητες:

  • Αυτεπίγνωση / Αυτογνωσία (Self-Awareness)
  • Αυτοδιαχείριση / Αυτορρύθμιση (Self-Management Self-Regulation)
  • Αυτοενεργοποίηση (Self-Motivation)

AΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (SELF- AWARENESS)  

Είναι η ικανότητα η οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα συναισθήματά μας και να αναγνωρίσουμε την επίδραση που έχουν στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να , αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, όποια και εάν είναι αυτά, θετικά ή αρνητικά, να γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, το ποιός είναι, ποιές είναι οι αξίες και οι αρχές του, οι στόχοι του, τα οράματά του, πού βρίσκεται και που θέλει να φτάσει.

Είναι μια κορυφαία δεξιότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων οι οποίες τον βοηθούν να κατανοήσει ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, και κατά κάποιο τρόπο να αναπτύξει περαιτέρω την αυτοπεποίθησή του.

Η αυτοεπίγνωση αποτελεί έννοια της οποίας η σημασία τέθηκε για πρώτη φορά από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη ως «γνώθι σ’ εαυτόν».

Η αυτεπίγνωση είναι κατά τον Goleman η συνεχής προσοχή του ατόμου στις εσωτερικές του καταστάσεις .Σε αυτή την αυτοαντανακλαστική επίγνωση ,ο νους παρατηρεί και διερευνά την ίδια την εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει το συναίσθημα.

Άλλοι ορισμοί επισημαίνουν ότι αυτεπίγνωση είναι η αντίληψη και της διάθεσής μας και των σκέψεών μας σχετικά με αυτή τη διάθεση.

Έχω μια ειλικρινή και αντικειμενική γνώση των ικανοτήτων μου.

Στην Αυτεπίγνωση (self-awareness) συγκαταλέγονται οι εξής 3 δεξιότητες:

1. Συναισθηματική Αυτεπίγνωση.Επίγνωση της Συναισθηματικής μας κατάστασης.(Emotional Self-Awareness)

Αναγνωρίζω, και αντιλαμβάνομαι ανά πάσα στιγμή τα συναισθήματά μου και τις επιπτώσεις που έχουν στη πορεία της δουλειάς μου, στις σχέσεις μου με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μου πελάτες, αλλά και στη προσωπική μου ζωή.

Οι δεξιότητες της Συναισθηματικής Αυτοεπίγνωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας, να τα αξιολογούμε σωστά και να τα χειριζόμαστε καταλλήλως.

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί στην αντιμετώπιση και ανάλυση των συναισθημάτων μας, ώστε τα συμπεράσματά μας να είναι αντικειμενικά.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίζουμε ποιό είναι το συναίσθημα που μας κυριεύει ποιές επιπτώσεις μπορεί να έχει στη δραστηριότητά μας και στις σχέσεις μας με το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Γνωρίζουν ποια είναι τα συναισθήματα που αισθάνονται ανά πάσα στιγμή και γιατί τα αισθάνονται.

Κατανοούν τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων και της καθημερινότητάς του. Τη δράσης τους τις σκέψεις του και τον λόγο τους.

Να γνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και την επίπτωση που έχουν στη συμεριφοράμας, και στις αλληλοεπιδράσεις με άλλους.

Είναι η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό του, το ποιο είναι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές του, που βρίσκεται και που θέλει να φτάσει.

Αυτοεπίγνωση σημαίνει να μπορεί κάποιος να κατανοεί τα συναισθήματά του, αρνητικά και θετικά και να έχει πάνω από όλα αντικειμενική αντίληψη για τα ισχυρά και τα ασθενή του σημεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, καθώς επίσης και τις δυνατότητές του.

Η αυτοεπίγνωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του ατόμου ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων αλλά και την καθοδήγηση των άλλων.

Στην ψυχανάλυση η καλή γνώση του εαυτού είναι αυτό το οποίο οδηγεί στη θεραπεία του ατόμου και ταυτόχρονα στην κοινωνικοποίησή του.

Ένας ηγέτης που δεν έχει αυτοεπίγνωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γνωρίσει και τους συνεργάτες του, να τους καταλάβει, να τους αναπτύξει.

Η αποτελεσματική ηγεσία ξεκινά από τη γνώση του εαυτού και συνεχίζεται με την καλή γνώση των άλλων ανθρώπων.

2.Ακριβής Αυτοαξιολογηση. Ακριβής Αξιολόγηση του Εαυτού μας.(Accurate Self Understanding- Self-Assessment)

Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία μου.

Μπορούμε να κάνουμε μια ειλικρινή, αντικειμενική, και σε βάθος αξιολόγηση του εαυτού μας ;

Πώς αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τον εαυτόν μας, ποιά είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ποιά είναι και τα όρια μας.

Θέλουμε να αποκτούμε νέες εμπειρίες αποφεύγοντας να μένουμε στα παλιά και τετριμμένα;

Είμαστε άτομα που θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες, ρίσκα, και να αποκτούμε καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες;

Είμαστε άτομα ευχάριστα με διακριτικό χιούμορ;

Μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας ώστε να διατηρούμε μια σωστή συμπεριφορά η οποία διακρίνεται από σεβασμό και αξιοπρέπεια;

Πως αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και διαχειρίζομαι τον εαυτόν μας.

Τα Δυνατά και αδύνατα σημεία μας, τα όρια μας.

Είναι η ικανότητα και η διάθεση που έχουμε να κάνουμε μια ειλικρινή εσωτερική διερεύνηση του εαυτού μας ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιος πραγματικά είναι ο εσωτερικός μας κόσμος.

Και αυτό πρέπει του να έχει κάποιος μια ρεαλιστική συναίσθηση και εκτίμηση των ικανοτήτων του , των δυνατών και αδυνάτων σημείων, και των ορίων του εαυτού του.

Είναι η διάθεση και ή ειλικρίνεια να αναγνωρίζει επακριβώς το εσωτερικό σου κόσμο.

Το ποιος πραγματικά είναι, το πως αισθάνεται ανά πάσα στιγμή και γιατί αισθάνεσαι έτσι.

3.Αυτοπεποίθηση- Πειστικότητα/ Κουράγιο (Self-Confidence- Self-Courage).

Έχω μια ειλικρινή και αντικειμενική γνώση των ικανοτήτων μου.

Ποιός Είμαι; Οράματα, Αξίες, Πιστεύω.

Ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο στη προσπάθειά μας να πετύχουμε ένα διακεκριμένο αποτέλεσμα.

Είναι το στοιχείο το οποίο μας δίνει έντονη αίσθηση και σιγουριά, και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε σκληρές προκλήσεις.

Αισθανόμαστε σίγουροι, δυνατοί, και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία και το οποιοδήποτε πρόβλημα με αισιοδοξία και πίστη στο τελικό και σίγουρα θετικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αυτοπεποίθηση και κουράγιο το άτομο αισθάνεται άτολμο, συγκρατημένο, αδύναμο γεμάτο αμφιβολίες και αναστολές.

Αντίθετα ένα άτομο με υψηλό αίσθημα αυτοπεποίθησης αισθάνεται άνετα, σίγουρο και προσωπικά ασφαλές.

Πιστεύει στις ικανότητές του, στις γνώσεις του, και τις δεξιότητές του.

Είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, νέες δουλειές, να ρισκάρει.

Το υψηλό αίσθημα αυτοπεποίθησης του δίνει τη δυνατότητα να κυριαρχεί και να επιβάλλεται.

Η Αυτοπεποίθηση και η Πειστικότητα είναι κυρίαρχα στοιχεία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT SELF REGULATION – SELF CONTROL)

Αυτοδιαχείριση (Self-Management) είναι η δεξιότητα που μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε την εσωτερική μας συναισθηματική κατάσταση, να την ελέγχουμε και να τη διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε, να αποφεύγουμε έντονες αντιδράσεις και αρνητικές συμπεριφορές.

Μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά αισθήματα, να τα ελέγχουμε, ώστε να είμαστε ήρεμοι, ψύχραιμοι, και να αποφεύγουμε τους παρορμήσεις μας.

Να γνωρίζουμε τις κόκκινες γραμμές μας και να είμαστε ικανοί να σταματάμε τις αντιδράσεις μας εκεί που πρέπει, αποφεύγοντας να αντιδράμε παρορμητικά σε έντονα πιεστικές καταστάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο φόβος να ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές μας και να παρεκτραπούμε.

Στόχος μας είναι να μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε σωστά τον εσωτερικό συναισθηματικό μας κόσμο και να έχουμε την ικανότητα να ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας σε μια δύσκολη στιγμή.

Θέτω το εαυτό μου, τις παρορμήσεις μου και τα συναισθήματά μου υπό έλεγχο.

Στην Αυτοδιαχείριση / Αυτορρύθμιση/ Αυτοέλεγχο (Self-management – Self-Regulation- Self-Control). συγκαταλέγονται οι εξής 4 δεξιότητες.

1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (innovation).

Οι δεξιότητες της Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας αφορά τη χρήση νέων ιδεών και προσεγγίσεων.

Ψάχνουμε φρέσκες ιδέες από διάφορες πηγές.

Γεννάμε νέες ιδέες.

Ακολουθούμε νέες προοπτικές και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα.

Προσπαθούμε με συνεχή βελτίωση των γνώσεων μας να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, νέες ιδέες, νέες προοπτικές.

2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος  (Emotional self-control).

O Αυτοέλεγχος (self-regulation): Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία.

Η αυτορρύθμιση ως συστατικό στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει να κάνει με τον έλεγχο του εαυτού και αποτελεί άμεση συνέχεια στην ουσία της αυτοεπίγνωσης.

Αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να χειρίζεται το άτομο αποτελεσματικά την εσωτερική του κατάσταση, τον εσωτερικό του κόσμο (inner “theatre”).

Να ελέγχει τις συγκινήσεις, τις παρορμήσεις, τα συναισθήματα και τις διαθέσεις του.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΩΣΤΑ

3.Διαφάνεια / Αξιοπιστία  (Trustworthiness / Transparency).

Αξιοπιστία: Διατηρώ την αξιοπρέπειά μου, τις αρχές μου, την εντιμότητά μου.

Πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε τις αξίες μας, τις αρχές μας και να δρώμε με συνέπεια.

Πρέπει οι δράσεις μας και η συμπεριφορά μας να αντανακλούν τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Κτίζουμε εμπιστοσύνη μέσω της φερεγγυότητάς μας, και της αυθεντικότητάς μας.

Η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ευσυνειδησία αποτελούν τις κορυφές ενός τριγώνου, αποτελούν εξαιρετικές δεξιότητες που πρέπει να διακρίνουν ένα άτομο.

Ένα αξιόπιστο άτομο διακρίνεται για ηθική του.

Η αξιοπιστία και η ευσυνειδησία αποτελούν δύο στοιχεία της αυτοδιαχείρισης και αυτορρύθμισης και κατά συνέπεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, και τα δύο έχουν να κάνουν με τις αξίες ενός ατόμου.

Μόνο η διατήρηση της αξιοπρέπειάς μας της αξιοπιστίας μας και της ευσυνειδησίας μας είναι δυνατόν να μας θωρακίσει και να αντιμετωπίσουμε ανέντιμες και ανήθικες καταστάσεις.

4.Ευσυνειδησία (Conscientiousness).

Taking the responsibility for personal performance.

Με μεγάλη προσοχή και πειθαρχία χειριζόμαστε τις ευθύνες μας, και τον εαυτό μας.

Παίρνουμε πάντα την απόλυτη ευθύνη για τις δραστηριότητές μας και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, οι οποίες φροντίζουμε πάντα να αρμόζουν στις αξίες και την αξιοπρέπειά μας.

Απλά παίρνουμε την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση του εαυτού μας.

Παίρνομε προσωπικά την ευθύνη της τήρησης των αποφάσεων που πάρθηκαν και συμφωνιών που έγιναν.

Ποτέ δεν φταίνε πάντα οι άλλοι.

Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας.

ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (SELF MOTIVATION) 

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation) όπως :

Ο καθορισμός υψηλών στόχων, η θέληση και η επιμονή για την επίτευξή τους.

Η συνεχής αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας για τη επίτευξη των στόχων μας.

Σημαντικό κίνητρο δραστηριοποίησης είναι και η αισιοδοξία η οποία μας βοηθάει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας έστω και εάν αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες.

Είναι απαραίτητο να συνεχίζουμε να προχωρούμε πάντα μπροστά, επιδιώκοντας την επιτυχία των στόχων μας, και να μένουμε συνεχώς έντονα δραστήριοι και αποτελεσματικοί.

Κίνητρο είναι και η καθημερινή θετική συμπεριφορά στις συνεργασίες μας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων και ευκαιριών.

Η διαχείριση του χρόνου (Time Management) και η Αυτοενεργοποίηση (Self-Motivation) είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες της Αυτοδιαχείρισης δηλαδή του τρόπου που διαχειριζόμαστε τον εαυτόν μας τόσο στην επαγγελματική όσο και τη προσωπική ζωή..

Κάνω τώρα όχι απλά τη δουλειά μου σωστά αλλά τη σωστή δουλειά σωστά.

Ποτέ αναβολές.

Η αναβολή είναι η καταστροφή της δράσης.

Η τήρηση των δεσμεύσεων μου, η εκπλήρωση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνω, και ένα υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation)

Στην Αυτοενεργοποίηση (Self -Motivation) συγκαταλέγονται οι εξής 4 δεξιότητες

1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

Ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες, και θέληση να αλλάξουμε θέση, γνώμη, αποφάσεις, συμπεράσματα.

Ευελιξία στην αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων, ευκαιριών.

Προσαρμογή αντιδράσεων, και τακτικής, για διόρθωση ρευστών καταστάσεων.

Ευελιξία και προσαρμογή στο χειρισμό αλλαγής.

Η Ικανότητα να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές με στόχο να λύσουμε μια σειρά από προβλήματα όταν εμφανιστούν.

Σε επίπεδο ηγεσίας είναι η ικανότητα να ηγείσαι σε ανταλλακτικές καταστάσεις ή εμπόδια.

Ήρεμος χειρισμός πολλαπλών απαιτήσεων και γρήγορων αλλαγών

Η Ικανότητα να προσαρμόζω τα αισθήματά μου τις σκέψεις μου και τις δράσεις μου σε συνθήκες αλλαγών.

(Adaptability was defined by Daniel Goleman as being flexible in responding to change.)

2.Πρωτοβουλία (Initiative)

Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αρπάξουμε την ευκαιρία, και να δράσουμε άμεσα;

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, και νέα πληροφόρηση, γνώση, από διάφορες πηγές;

Όχι και ποτέ βεβιασμένη δράση.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ευέλικτοι για αλλαγές η αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων;

Γεννάμε ιδέες, παρακινούμε άλλους με διάθεση και επιμονή για την επίτευξη σπουδαίων στόχων;

Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμη να κάνουμε μια επιπλέον έντονη προσπάθεια, με ηρεμία και υπομονή.

Κρατούμε τα συναισθήματά και τις παρορμήσεις μας μας υπό έλεγχο.

3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

Η αισιοδοξία είναι η επίμονη δράση με στόχο την επιτυχία των στόχων ασχέτως των εμποδίων και προβλημάτων.

Η αισιοδοξία είναι προσανατολισμένη και καλλιεργεί τη ελπίδα για επιτυχία παρά τις διάφορες αναστολές, προβληματισμούς, φόβο.

Η αισιοδοξία είναι ο βασικός παράγοντας της ανάπτυξης θετικών προσδοκιών για μελλοντικούς στόχους.

Κυρίαρχος στόχος μας είναι η επίτευξη των στόχων μας , προσδοκώντας το αριστείο.

Πάθος για αυτό που επιδιώκουμε, διάθεση για δουλειά, και επιτυχία.

4.Διαχείριση του Στρες (Stress management)

Διαχειριζόμαστε τα παρορμητικά μας αισθήματά και τα συναισθήματά καλά.

Σκεφτόμαστε σωστά και μένουμε σταθεροί ακόμη και κάτω από έντονη πίεση.

Διατηρούμαστε αποτελεσματικοί ακόμη και όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν.

Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και ίσως παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις.

Για να διαχειριστούμε το στρες αποτελεσματικά, θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε υπό την επήρεια άγχους, καθώς και την επιρροή που έχει στον τρόπο συμπεριφοράς μας.

Ύστερα προσπάθησε να σκεφτείς τί θα μπορούσε να σε βοηθήσει, τί θα είχε χαλαρωτική επίδραση για σένα.