Οι ικανότητες να αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματα, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρεται ανάλογα.

Κατανόηση των άλλων.

Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) είναι δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμού διαφωνιών, καλλιέργειας δεσμών, συνεργασίας, ομαδικότητας.

Η κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την ενσυναίσθηση (το να «μπαίνουμε στα παπούτσια των γύρω μας), την επίγνωση του συνόλου και τον προσανατολισμό μας στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας.

Στις Κοινωνικές Ικανότητες (Social Skills – Competencies) συγκαταλέγονται οι εξής δεξιότητες:

  • Κοινωνική Επίγνωση, Ευαισθησία (Social Awareness)
  • Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων (Relationship Management)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (SOCIAL AWARENESS) ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ – (EMPATHY)

 Έχω την ικανότητα να αναγνωρίζω τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρομαι ανάλογα.

Η εν συναίσθηση  (Εmpathy) είναι η ικανότητα μας να κατανοούμε τους άλλους, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα τους, και να τους προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση ενισχύοντας την ανάπτυξή τους

Απαραίτητο στοιχείο της εν συναίσθησης είναι ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας

Αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε τα συναισθήματα, και τις αντιλήψεις των άλλων και εκδηλώνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον και ενεργή συμπαράσταση για τις ανησυχίες τους, τα προβλήματά τους τις ανάγκες τους.

Εάν δεν καθίσουμε στη θέση του άλλου, δεν μπούμε στα παπούτσια του όπως λένε κάποιοι, δεν είναι δυνατόν να  κατανοήσουμε τί τον ανησυχεί, ποια είναι τα προβλήματά του και τί ανάγκες έχει.

Η Εν συναίσθηση είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων τόσο στο επαγγελματικό μας περιβάλλον όσο και στο προσωπικό.

Το να αντιλαμβανόμαστε τί ακριβώς λέει ο συνομιλητής μας  και πώς αισθάνεται τη στιγμή που συζητάμε , είναι απαραίτητα στοιχεία διαδραστικής επικοινωνίας.

Καλά είναι να ακούμε περισσότερο από το να μιλάμε.

Λίγο δύσκολο αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

 “[Empathy is] awareness of others’ feelings, needs and concerns.Daniel Goleman, in Working with Emotional Intelligence

“I call him religious who understands the suffering of others.Mahatma Gandhi

“Empathy is intuitive, but is also something you can work on, intellectually.Tim Minchin

 Στην Κοινωνική Επίγνωση, Ευαισθησία (Social Awareness) συγκαταλέγονται οι εξής 4 δεξιότητες.

1.Οργανωτική ΕπίγνωσηΣυναίνεση (Organizational Awareness)

 Δίνω έμφαση και κατανοώ το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας, της ομάδας κλπ. τη δυναμική που εκπέμπει, τις πολιτικές.

Μπορώ και αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία , οι ομάδες, τα άτομα.

Ευθυγραμμίζομαι με τους στόχους της εταιρείας ή των ομάδων,  και τη δύναμη και το επίπεδο των σχέσεων που εκπέμπει.

Ευθυγραμμίζομαι με την οργανωτική πραγματικότητα της εταιρείας και των ομάδων.

Έτσι αντιλαμβάνομαι τη λογική της οργάνωσης και της δομής  της εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις..

Προσπαθώ βάσει αυτής της οργάνωσης να επιτύχω τους στόχους μου, αλλά κυρίως τους μεγάλους στόχους της εταιρείας μου.

ΚΑΝΟΝΤΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

2.Στόχος η Παροχή Εξαιρετικών Υπηρεσιών (Excellent Service Orientation)

Κατανοώ τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη και του προσφέρω μια εξαιρετική εξυπηρέτηση.

 Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω τις ανάγκες, τα προβλήματα, και τις ανησυχίες του πελάτη.

 Έντονη και συνεχή προσπάθεια συμπαράστασης στο πελάτη μέσω εξαιρετικών  προϊόντων και της συνεχούς φροντίδας και εξυπηρέτησης προς αυτόν.

 Συνεχή, καθημερινή προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της εμπιστοσύνης του προς εμάς.

 Δράση ως προσωπικός έμπιστος σύμβουλος του πελάτη, με στόχο να τον βοηθήσουμε να βελτιώσει τη παραγωγικότητά του.

 Παροχή εξυπηρέτησης και φροντίδας με στόχο το «Αριστείον» (Excellent Service Orientation). 

3.Κατανόηση των άλλων (Understanding Others)

Διαισθάνομαι τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των άλλων και κάνω ότι είναι δυνατόν να τα διαχειριστώ με στόχο το αμοιβαίο όφελος.

Το να κατανοώ τους άλλους είναι μια απόλυτα απαραίτητη δεξιότητα.

Έχω τη ικανότητα να διακρίνω συναισθηματικά σημάδια

Σε αυτό με βοηθάνε οι επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχω.

Σχετικά με την επικοινωνία, εκείνο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ είναι οι δεξιότητες της μη λεκτικής επικοινωνίας δηλαδή η γλώσσα του σώματος.

Ακούω με μεγάλη προσοχή ( Διαδραστική ακρόαση)

Δεν είναι αρκετό όμως να ακούω μόνο με μεγάλη προσοχή αλλά και εξακριβώνω ότι έχω καταλάβει σωστά αυτό που ο άλλος λέει.

Είναι απαραίτητο είναι να μιλάω λίγο και να ακούω πολύ.

Συχνά γίνεται το αντίθετο. 

4.Χειρισμός της διαφορετικότητας.  (leveraging Diversity) (20)

Άντι λαμβάνουμε ευκαιρίες μέσω διαφορετικών ατόμων.

Αποδίδω σεβασμό και αναγνώριση σε όλα τα άτομα.

Αντιλαμβάνομαι τη διαφορετικότητα σα μια θετική ευκαιρία.

Χρησιμοποιώ τη διαφορετικότητα για να κάνω τα πράγματα καλύτερα.

Χειρισμός της διαφορετικότητας πάει να πει έχω την ικανότητα να δημιουργώ κα να αναπτύσσω ευκαιρίες μέσω διαφορετικών τύπων ατόμων, αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας ότι όλοι φέρνουν κάτι διαφορετικό στο τραπέζι.

Δεν πάει να πει ότι διαχειρίζομαι όλους με τον ίδιο τρόπο αλλά ράβω τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το τρόπο που να ταιριάζει στα συναισθήματά του.

Σεβόμαστε κάθε άτομο σύμφωνα με το προσωπικό background

Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο σωστός χειρισμός μια ομάδας με διαφορετικά άτομα μπορεί να παράγει καλύτερα αποτελέσματα.

Χτίζουμε συνεργασίες και ωφέλιμες διαπροσωπικές  σχέσεις με άτομα με προσωπικές διαφορές.

Διαμορφώνουμε την επικοινωνία μας και τη συμπεριφορά μας κατανοώντας τη διαφορετικότητα διαφόρων ατόμων.

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων  (Relationship Management –  Interpersonal Skills/)

Η Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων αναφέρεται στην ικανότητα να χειριζόμαστε με επιτυχία και σε βάθος χρόνου τις διαπροσωπικές μας αλληλεπιδράσεις με τους άλλους ανθρώπους

Χειρισμός σχέσεων: Δεξιότητα χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων. Ανάπτυξη κοινωνικής επάρκειας και κοινωνικών δεξιοτήτων των άλλων.

Να θυμάστε ότι οι 4 κύριες κατηγορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης που μόλις γνωρίσαμε, δεν είναι κληρονομικοί παράγοντες ή ταλέντα, αλλά επίκτητες ικανότητες (και άρα μπορούν να αναπτυχθούν από τον καθένα μας, αρκεί όμως να το θέλει και να το προσπαθήσει).

Στη Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων (Relationship Management –  Interpersonal Skills/) συγκαταλέγονται οι εξής δεξιότητες 

1.Aνάπτυξη  Άλλων / Επιρροή  (Influencing and Developing Others)

Η διάθεση μας να βοηθήσουμε άλλους να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητά τους,

βοηθώντας τους να καλύψουν τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους

Βασικοί στόχοι ενός πραγματικού Ηγέτη είναι:

Η με κάθε τρόπο ανάπτυξη των ικανοτήτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνεργατών του,

Η ικανότητά του να παίζει έναν καταλυτικό ρόλο σε κάθε απαραίτητη αλλαγή.

Να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με την ομάδα του, τηρώντας τους κανόνες της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης.

Να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, διαφωνίας, συγκρούσεις κλπ.

Ανάπτυξη άλλων λοιπόν, σημαίνει , παρακολουθώ τους συνεργάτες μου τους δίνω ευκαιρίες με στόχο να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σαν μέλη μιας ομάδας.

Αναγνωρίζω, επαινώ και ανταμείβω τα δυνατά στοιχεία των ατόμων της ομάδας μου,, τα αποτελέσματά τους και τις προσωπικές τους βελτιώσεις.

Συστηματικά προκαλώ και προσφέρω ευκαιρίες στη ομάδα.

Παρακολουθώ τους άλλους, τις  ανάγκες τους και τις δυνατότητές τους, και προσπαθώ να επέμβω θετικά..

Γενικά ο ηγέτης υπάρχει για να εμψυχώνει τους ανθρώπους του, συνεχώς,  με στόχο δουλεύοντας σαν μία δυναμική ομάδα να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

2.Διαχείριση Συγκρούσεων – Διαφωνιών (Conflict Management) Negotiating and resolving disagreements

Διαπραγματεύομαι και λύνω διαφωνίες.

Για να λύσω διαφωνίες και να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις διαπραγματεύομαι.

Διαπραγματεύομαι με ευγένεια, με διακριτικότητα, ευνοώντας το διάλογο και την  ανοιχτή συζήτηση με στόχο την επίτευξη ενός WIN,WIN,WIN. αποτελέσματος.

Η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων προϋποθέτει καταρχάς προσπάθειες αποφυγής δημιουργίας τέτοιων καταστάσεων.

Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα πιθανά συναισθηματικά στοιχεία που κρύβονται πίσω από το πρόβλημα.

Πρέπει έχοντας ανοιχτό μυαλό να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με προσοχή τα πάντα.

Δύσκολο διότι γνωρίζετε τη τάση μας να μιλάμε παρά να ακούμε.

Πολλές φορές οι διαπροσωπικές μας σχέσεις διαταράσσονται ή ακόμη και σπάνε λόγω αδυναμίας επίλυσης μια διαφωνίας.

Θέλει προσοχή, προετοιμασία, και προσεκτική διαπραγμάτευση.

3.Συνεργασία/ Επικοινωνία/ Ομαδική δουλειά (Communication/ Collaboration / Team-Working)

Listening openly and sending convincing messages Creating an atmosphere of openness, fostering dialog

Δουλεύοντας ομαδικά με άλλους, ακούγοντας προσεκτικά και περισσότερο από ότι μιλάμε,

Στέλνοντας μηνύματα που τα διακρίνει η διαφάνεια, η απλότητα και η σαφήνεια.

Οι τεχνικές επικοινωνίας είναι απαραίτητο στοιχείο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να συνδέουμε τις σκέψεις μας με τα συναισθήματά μας.

Στέλνω ξεκάθαρα, πειστικά και αντικειμενικά  μηνύματα.

Αντιλαμβάνομαι τα συναισθηματικά σημάδια που συνοδεύουν τα μηνύματα.

Επιδιώκω να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα  ανοιχτής επικοινωνίας.

Ακούω προσεκτικά  και είμαι έτοιμος να ακούω την οποιαδήποτε πληροφόρηση θετική, η αρνητική, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της έκφρασης του άλλου.

Κάποιοι από εμάς δουλεύουμε άνετα σαν μέλη μιας ομάδας.

Έχουμε την ικανότητα να αναπτύξουμε παραγωγικές σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας,

Συνεργαζόμαστε διαδραστικά, δυναμικά, μοιράζοντας στόχους, πλάνα εργασίας, ιδέες,

Συνεργαζόμαστε με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού συνόλου, δυναμικών συνεργατών.

Ένα σύνολο του οποίου όλα τα μέλη καλούνται να κάνουν όχι ότι μπορούν αλλά ότι είναι δυνατόν να γίνει, συνεισφέροντας το καλύτερο δυνατό τόσο στους προσωπικούς όσο και στους ομαδικούς στόχους.

Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά φιλικό.

Μια Γιαπωνέζικη παροιμία λέει.

(Κανένας από εμάς δεν είναι τόσο έξυπνος όσο όλοι μαζί.)

None of us are as smart as all of us. – Japanese proverb 

4.Εμπνευσμένη, Εμψυχωτική Ηγεσία  (Inspirational leadership)

Inspiring and guiding individuals and groups

Visionary, inspire others, shared mission

Εμπνέοντας, καθοδηγώντας και ενεργοποιώντας άτομα ή ομάδες

Χαρακτηριστικά της ηγεσίας η οποία έχει τις δεξιότητες να εμψυχώνει άτομα η ομάδες είναι:

Η καθημερινή προσφορά προστιθέμενης αξίας στο άτομο, και την ομάδα.

Η καθιέρωση μιας διαπροσωπικής διαδραστικής  επικοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, σαφήνεια και απλότητα.

Ακούει πολύ – Μιλάει λίγο

Παρακινεί εμπνέει και καθοδηγεί συνεχώς τους συνεργάτες της με στόχο τη προσωπική τους ανάπτυξη και επιτυχία.

Αποφεύγει τη λέξη λάθος.

Αναφέρεται απλά σε κάτι που έγινε και θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, και καθοδηγεί με ειλικρίνεια τον ενδιαφερόμενο πώς θα το πετύχει.

Ποτέ επίπληξη, και κυρίως ενώπιον άλλων.

Τήρηση των υποσχέσεων και συμφωνιών.

Δίνει το καλό παράδειγμα.

5.Καταλύτης Αλλαγών (Change Catalyst)

Διαχειρίζομαι  την πρωτοτυπία και τη πρωτοβουλία και ηγούμαι των άλλων οδηγώντας τους σε νέες κατευθύνσεις.

Είμαι ικανός να αναγνωρίσω και να διαχειριστώ απαραίτητες  αλλαγές, να σπάσω το status quo, και οιαδήποτε ξεπερασμένα εμπόδια, και έχω την ικανότητα να πείθω τους άλλους να με ακολουθήσουν.

Αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι νέες ιδές, προτάσεις που έχουν σα στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας μου.

Δεν έχω πάντα την εντύπωση ότι, ότι κάνουμε   το κάνουμε  απόλυτα σωστέ και ότι δε θα μπορούσε να γίνει καλύτερα.

Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν εμπόδια και ενστάσεις σε κάθε προσπάθεια για αλλαγή.

Δεν επηρεάζομαι.

Δε έχω ενδοιασμούς να προκαλέσω το τρόπο με τον οποίο έγινε κάτι .

Δεν είμαι συντηρητικός.

Αντίθετα δρω με όρεξη όραμα και καλή διάθεση σε κάθε τι καινούργιο

Δρω σαν καταλύτης της αλλαγής.

6.Χτίσιμο δεσμών (Building bonds –  Rapport  

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε και να

διατηρούμε αμοιβαίες εξαιρετικές σχέσεις με άλλα άτομα.

Η επιδεξιότητα  να αναπτύσσουμε ισχυρούς και υγειούς δεσμούς, δηλαδή σωστές διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα άτομα, μας βοηθάει στη καθημερινές μας δραστηριότητες  τόσο στη προσωπική μας ζωή όσο και στην επαγγελματική.

Η καλές διαπροσωπικές μας σχέσεις μας κάνουν αγαπητούς  και  σεβαστούς σε ένα μεγάλο μέρος του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος και όχι μόνο.

Μια τέτοια επιδεξιότητα μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα εκτεταμένο δίχτυ προσωπικό εξαιρετικών σχέσεων  μεταξύ των συναδέλφων, των φίλων και των ατόμων του κοινωνικού περιβάλλοντός μας.

Χρησιμοποιείστε το διαδίκτυο και αναπτύξτε σχέσεις φιλικές και επαγγελματικές.

Αναπτύξτε ένα ισχυρό δίχτυ φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων, γνωριμιών και επαφών βασιζόμενες στον σεβασμό, στην αξιοπρέπεια, και στην αλληλοαναγνώριση.

 

REFERENCES

 Leading with Emotional Intelligence by Bill Cropper,Director – The Change Forum © 2004-14 

Emotional Intelligence .Developing Strong “People Skills” Content Team By the Mind Tools Business School Press, Boston Mas.

7 Qualities of People with High Emotional Intelligence. EI determines how well you do at work. Do you have the traits that define it? By Rhett Power August 23, 2017

10 Qualities of People With High Emotional Intelligence By John Rampton   Published on: Jan 14, 2016

What Is Emotional Intelligence, Exactly? Here’s the Entire Concept, Summed up in 1 Sentence By Justin Bariso Published on: may 29, 2017

How to Influence with Emotional Intelligence by More Than Sound  

Improving Emotional Intelligence (EQ) Key Skills for Managing Your Emotions and Improving Your Relationships Authors: Jeanne Segal, Ph.D., Melinda Smith, M.A., and Jennifer Shubin. Last updated: October 2017.

What Is Emotional Intelligence? History and Measures of Emotional Intelligence By Kendra Cherry Updated May 27, 2017

Quotes About Emotional Intelligence By Kendra Cherry Updated June 26, 2017

Why Emotional Intelligence Is More Than Just Being Nice by Zoe Tansey July 6, 2016

3 Ways to Create Deeper Emotional Bonds With Your Customers By Jordan Scheltgen Jun 9, 2017

Emotional Intelligence: The Skill Your Business Can’t Live Without By Sonia Thompson Published on: Mar 8, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,