Το Θαλάσσιο Τείχος

Η μοναδική σωζόμενη φωτογραφία του θαλάσσιου τείχους, φωτ. Abdullah (Ουγγρικά Εθνικά [...]