ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ (ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ)  Όπως ολόκληρη η [...]