ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ η ΗΓΕΤΗΣ ; (MANAGEMENT or LEADERSHIP?)

  Καταρχάς, εάν θέλουμε να επιλέξουμε τις βασικές ηγετικές Ικανότητες [...]