Εισαγωγή στη SWOT Analysis / Ερμηνεία

///Εισαγωγή στη SWOT Analysis / Ερμηνεία

Εισαγωγή στη SWOT Analysis / Ερμηνεία

Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις σχετικές με την πατρότητα της Swot Analysis.

Κάποιοι συγγραφείς πιστώνουν τη Swot Analysis στον Albert S Humphrey,ο οποίος ηγήθηκε ενός προγράμματος στο Stanford University, την δεκαετία του 60.

Προσπάθησε να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ομαδικοί επιχειρησιακοί σχεδιασμοί απέτυχαν σε κάποιες εταιρείες.

Άλλοι αποδίδουν την πατρότητα σε δύο καθηγητές του Harvard Business School, George Albert Smith Jr and C Roland Christiensen στις αρχές του 1950.

Ακόμη και τώρα τα πράγματα είναι απλά γκρίζα, κάτι που για να πούμε την αλήθεια δε μας ενδιαφέρει.

Εκείνο που πραγματικά είναι σημαντικό είναι ότι η SWOT Analysis, παρόλο ότι μετράει πάνω από πενήντα χρόνια ζωής, ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έρευνας και εκτίμησης, στον τομέα των επιχειρήσεων και όχι μόνο.

Η SWOT Analysis είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα ανάλυσης, εκτίμησης και κατανόησης των παραγόντων, που παίζουν σημαντικό ρόλο, και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα και τη περαιτέρω ανάπτυξη μιας εταιρείας, μιας επιχείρησης, μιας περιοχής κλπ.

Σας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε, να συλλέξετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες που αφορούν όλους τους θετικούς και αρνητικούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και όχι μόνο.

Γενικά σας παρέχει τη δυνατότητα να οργανώσετε μία λίστα των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της επιχείρησή σας, των ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά, στην οποία δραστηριοποιείστε, και επιπλέον μια λίστα με τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσετε προσπαθώντας να εκμεταλλευτείτε τις υπάρχουσες ευκαιρίες.

Η επωνυμία SWOT προέρχεται από τα πρώτα γράμματα των λέξεων Strengths (Πλεονεκτήματα), Weaknesses (Μειονεκτήματα), Opportunities (Ευκαιρίες), και Treats (Απειλές).

Η SWOT Analysis χρησιμοποιείται συνήθως σαν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στη διαδικασία ενός στρατηγικού σχεδιασμού.

Δύο είναι τα είδη των παραγόντων τα οποία επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά μια επιχειρησιακή δραστηριότητα.

  • Οι Εσωτερικοί παράγοντες.
  • Οι Εξωτερικοί παράγοντες.

Εσωτερικοί Παράγοντες θεωρούνται

Τα Πλεονεκτήματα (Strengths) μιας εταιρείας, τα οποία θεωρούνται και θετικοί εσωτερικοί παράγοντες.

Τα Μειονεκτήματα (Weaknesses) μιας εταιρείας, τα οποία θεωρούνται και αρνητικοί εσωτερικοί παράγοντες.

Οι εσωτερικοί παράγοντες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης.

Εξωτερικοί Παράγοντες θεωρούνται

Οι Ευκαιρίες (Opportunities), οι οποίες θεωρούνται και θετικοί εξωτερικοί παράγοντες.

Οι Απειλές, οι Κίνδυνοι (Threats), που θεωρούνται και αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες.

Μετά το τέλος της συλλογής πληροφοριών που αφορούν τους εσωτερικούς παράγοντες, προχωρούμε στην συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους εξωτερικούς παράγοντες.

Οι εξωτερικοί παράγοντες βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης σας.

Καθορίζοντας και χρησιμοποιώντας σωστά τα πλεονεκτήματα (Strengths) της εταιρείας σας και προσπαθώντας να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μειονεκτήματα της (Weaknesses), σας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε έγκαιρα τους κινδύνους και τις απειλές (Threats), ώστε να κάνετε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της όποιας ευκαιρίας (Opportunities) σας παρουσιάζεται.

 

 

 

By |2018-01-07T00:19:07+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες