Γιατί Χρειάζεστε τη SWOT Analysis και τι Μπορείτε να Επιτύχετε με αυτή.

///Γιατί Χρειάζεστε τη SWOT Analysis και τι Μπορείτε να Επιτύχετε με αυτή.

Γιατί Χρειάζεστε τη SWOT Analysis και τι Μπορείτε να Επιτύχετε με αυτή.

Η SWOT Analysis είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη τεχνική ανάλυσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια πλειάδα επιχειρησιακών δράσεων.

Π.χ.
Στην εξακρίβωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συνόλου της επιχείρησής ή των επιμέρους τμημάτων της.

Στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε έγκαιρα τα μειονεκτήματα και να προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε και εάν είναι δυνατόν να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα.

Μας βοηθάει δηλαδή να δούμε τα μειονεκτήματα σαν μια πρόκληση βελτίωσης και ανάπτυξης της εταιρείας.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνεχής σχεδιασμός ανάπτυξης της εταιρεία σας.

Είναι λογικό λοιπόν κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιεί τη SWOT Analysis κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να γνωρίζει την υπάρχουσα κατάστασή της, να σχεδιάζει και να αποφασίσει νέες και μελλοντικές δυναμικές στρατηγικές.

Μας καθοδηγεί να συλλέξουμε από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες του επαγγελματικού μας περιβάλλοντος, στοιχεία που θα μας καθορίσουν τις ευκαιρίες που μας ενδιαφέρουν και τις απειλές που πιθανόν να αντιμετωπίσετε, εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες..

Η SWOT analysis είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο πολύ χρήσιμο και για τις δραστηριότητες του Τμήματος Marketing.

Όπως η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος.

Η εκτίμηση της αξίας ενός νέου προγράμματος, μιας δραστηριότητας της εταιρείας, ή απλά μιας καινούργιας καινοτόμου ιδέας.

Εάν θέλετε να αναπτύξετε μια νέα δυναμική επιχειρησιακή στρατηγική, η χρήση της SWOT Analysis θα σας εξασφαλίσει το ότι έχετε λάβει υπόψιν σας όλες τις παραμέτρους, οι οποίες σχετίζονται με την επιτυχία της στρατηγικής σας.

Μπορεί η SWOT Analysis να είναι ένας σημαντικός οδηγός σε μια γενική προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης, που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Το κέρδος, από αυτή τη προσπάθεια θα είναι μια αύξηση της προστιθέμενης αξίας που προσεφέρετε στους πελάτες σας, πράγμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα.

Στη χρήση της Νέας τεχνολογίας. Σε μια διερεύνηση δηλαδή των πλεονεκτημάτων που μπορεί να σας προσφέρει η περεταίρω ανάπτυξη και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στις δραστηριότητες της εταιρείας

Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η SWOT Analysis στον σχεδιασμό της προσωπικής σας ανάπτυξης.
Δηλαδή στην ανάπτυξη της καριέρα σας.

Με το πλαίσιο της SWOT Analysis μπορείτε ακόνη και σε προσωπικό επίπεδο να εξακριβώσετε ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας και να οργανώσετε μια προσωπική στρατηγική ανάπτυξης, που θα σας βοηθήσει να διακριθείτε και να ενεργείτε πιο ανταγωνιστικά στο επαγγελματικό σας περιβάλλον.

Μπορείτε τελικά να χρησιμοποιήσετε τη SWOT Analysis κάθε φορά που πρέπει να παρθεί μια απόφαση η οποία αφορά το παρόν, το μέλλον της εταιρείας, ή κάποια σημαντική δραστηριότητα.

Αμέτρητες ευκαιρίες εφαρμογής της SWOT analysis που μπορούν να αφορούν:

Σε θέματα προσωπικού.

Τον πολιτισμό, την εικόνα ή τη φήμη της εταιρείας.

Την αλλαγή της οργανωτικής δομής της εταιρείας.

Τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Την ανάλυση και χρησιμότητα γενικά των νέων τάσεων που αφορούν την εταιρεία.

Την ανάλυση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων κλπ.

Είναι μία δράση της οποίας το αποτέλεσμα θα το εντάξετε σε ένα μεγάλο στρατηγικό πλάνο.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους 4 παράγοντες της, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας σας, και επίσης θα καταγράψουμε και κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την ανάλυση τον κάθε παράγοντα.

Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές, που πάει να πει ότι εσείς μπορείτε να προσθέσετε τις δικές ερωτήσεις.

Σε επίπεδο Business Unit (BU):

Η ΣΑ είναι χρήσιμη σε μια ΒΘ¨ όταν η ομάδα δεν επιτυγχάνει τους στόχους της.

Εάν η εξυπηρέτηση του πελάτη πρέπει να βελτιωθεί.

Όταν η ΒΘ ασχολείται με κάτι καινούργιο.

Όταν ένα νέος leader μπαίνει στην ομάδα.

Σε επίπεδο Εταιρείας:

Όταν τα έσοδα, τα κόστη, και ta έξοδα και οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Όταν το μερίδιο αγοράς πέφτει.

Όταν οι συνθήκες εργασίας δεν είναι άνετες.

Όταν χρειάζεται να αναπτυχθεί μια στρατηγική.

Όταν χρειάζεται μια τράπεζα πληροφοριών.

Όταν επιβάλλεται ο καθορισμός στόχων για στρατηγικό σχεδιασμό.

 

 

 

By |2018-01-06T17:16:25+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες