Διαδικασία Ανάπτυξης μιας SWOT Analysis

///Διαδικασία Ανάπτυξης μιας SWOT Analysis

Διαδικασία Ανάπτυξης μιας SWOT Analysis

1.Καθορισμός του θέματος της SWOT Analysis

Καθορίστε απλά και ξεκάθαρα το αντικείμενο της ανάλυσης, το στόχο δηλαδή της ανάλυσης και τις αποφάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της SWOT Analysis.
Ας υποθέσουμε ότι ο στόχος της SWOT Analysis είναι:

Η βελτίωση του ήδη υπάρχοντος συστήματος εξυπηρέτησης του πελάτη σας.
Ποιό είναι το υπάρχον επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη σας και πού θέλετε να πάτε.

Καλό είναι για τη διαδικασία της SWOT Analysis να οργανώσετε ένα brainstorming, ένα workshop ή ένα απλό meeting.

Ζητήστε να συμμετάσχουν στο brainstorming ΜΠΡΕ άτομα από όλα τα κυριότερα τμήματα της εταιρίας.
Θα μπορούσαν ακόμη να συμμετάσχουν και φίλοι- πελάτες- κλειδιά.

Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα, τόσο εσωτερικά της εταιρείας όσο και εξωτερικά.

Προσπαθήστε να δείτε τη SWOT Analysis σα μια ευκαιρία να βρεθείτε με τους συνεργάτες σας και όλοι μαζί να συζητήσετε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει όλους.
Είναι εύκολο να οργανώσετε μια ευχάριστη συνάντηση για τη συλλογή πληροφοριών.

2.Συλλογή εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών.

Το πρώτο βήμα της SWOT Analysis αφορά:

Την ταυτοποίηση και την ανάλυση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής κατάστασης της επιχείρησή σας, δηλαδή τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες κλειδιά, οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη επίτευξη του στόχου, που έχετε θέσει..

Εξετάζει τα Εσωτερικά Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της εταιρείας και επίσης τις Εξωτερικές Ευκαιρίες και Απειλές.

Τα αποτελέσματα θα τα εντάξει στο Στρατηγικό Πλάνο που αφορά στο στόχο της SWOT Analysis

Πριν αρχίσετε τη διαδικασία της SWOT Analysis επιλέξτε τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα απευθύνετε στους συνεργάτες σας.

Εμείς σας καταγράψαμε κάποιες ερωτήσεις ανά παράγοντα , αλλά εσείς θα πρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας κατάλληλες
ερωτήσεις, που αφορούν το θέμα που επιλέξατε.

Να είστε ρεαλιστές και αντικειμενικοί στη καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εταιρείας σας.

Όχι ασάφειες ή γκρίζες ζώνες.

Οι πληροφορίες πρέπει να καταγράφονται με απλότητα, σαφήνεια και ειλικρίνεια.

Η συλλογή πληροφοριών δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας σας.

Πάντα να παίρνετε υπόψιν σας και τη γνώμη του ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής των πληροφοριών, καλό θα είναι να κάνετε πότε πότε μια ανασκόπηση των πληροφοριών που έχετε καταγράψει και όταν δεν υπάρχουν πλέον άλλες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες συζητήστε και συμφωνείστε στις πληροφορίες κλειδιά.

By |2018-01-06T17:16:33+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες