Η Συμπλήρωση της Φόρμας (Matrix) SWOT Analysis

///Η Συμπλήρωση της Φόρμας (Matrix) SWOT Analysis

Η Συμπλήρωση της Φόρμας (Matrix) SWOT Analysis

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Φόρμας

Ετοιμάζουμε τη φόρμα SWOT Analysis (Matrix) σε ένα μεγάλο πίνακα (flip-chart).

Υπάρχουν τέσσερα τετράγωνα που συνιστούν τη φόρμα (Matrix) SWOT Analysis .

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1
Στο πρώτο τετράγωνο καταγράφονται όλα τα πλεονεκτήματα της εταιρείας.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2
Στο δεύτερο τετράγωνο καταγράφονται όλα τα μειονεκτήματα.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3
Στο τρίτο τετράγωνο καταγράφονται οι ευκαιρίες που έχει η εταιρεία.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4
Στο τέταρτο καταγράφονται οι απειλές που θα αντιμετωπίσουμε, με στόχο να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες.

Όλες οι πληροφορίες που θα καταγραφούν στα τέσσερα τετράγωνα πρέπει έχουν σχέση με το θέμα της SWOT Analysis.

Συμπληρώνοντας τα τέσσερα τετράγωνα μπορούμε εύκολα να εξακριβώσουμε πού είμαστε τώρα, πού θέλουμε να πάμε, και κατόπιν να κάνουμε ένα στρατηγικό πλάνο εργασίας, στο οποίο θα συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα της SWOT Analysis .

 

 

 

By |2018-01-06T17:16:43+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες