ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 Μειονεκτήματα (Weaknesses)

///ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 Μειονεκτήματα (Weaknesses)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 Μειονεκτήματα (Weaknesses)

Τα Μειονεκτήματα είναι Εσωτερικοί Αρνητικοί Παράγοντες λειτουργίας της εταιρείας.Weaknesses (internal, negative factors).

Το ίδιο πρέπει να κάνετε με τις πληροφορίες που αφορούν τα μειονεκτήματα (Weaknesses) της εταιρείας σας, δηλαδή αυτά που σας κάνουν ευάλωτο στον ανταγωνισμό.

Τα μειονεκτήματα είναι Αρνητικοί Εσωτερικοί Παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και δημιουργούν μείωση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Μειονεκτήματα είναι οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν τη δυνατότητα προσφοράς υπερέχουσας αξίας στους πελάτες σας.

Έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Είναι υπό τον έλεγχο σας, και έγκειται σε σας να τα μειώσετε και εάν είναι δυνατόν να τα μετατρέψετε σε πλεονεκτήματα.

Είναι προτιμότερο να είστε ρεαλιστές στη καταγραφή πληροφοριών και να αντιμετωπίσετε την αλήθεια το γρηγορότερο δυνατό, παρά όταν είναι αργά.

Δεν είναι κακό μια εταιρεία να έχει μειονεκτήματα, δεν υπάρχει εταιρεία χωρίς προβλήματα

Είναι μια δική σας πρόκληση.

Στόχος σας πρέπει να είναι να εντοπίσετε αυτά τα μειονεκτήματα, να τα μειώσετε, και, εάν είναι δυνατόν, να τα μετατρέψετε σε πλεονεκτήματα.

Ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σχετικές με τα μειονεκτήματα.

Σε ποιούς τομείς της εταιρεία σας απαιτείται βελτίωση ώστε να φέρετε σε πέρας τους στόχους και τις δυναμικές στρατηγικές σας.

Αντιμετωπίζετε μείωση των ανταγωνιστικών σας πλεονεκτημάτων;

Πώς σκέφτεστε να την αντιμετωπίσετε;

Ποιοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι είναι υπό τον έλεγχο σας, και σας δημιουργούν απώλειες πωλήσεων;

Ποιοί παράγοντες μειώνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε ή να διατηρήσετε ένα αναγνωστικό προβάδισμα;

Σε ποιούς τομείς οι ανταγωνιστές σας τα καταφέρνουν καλύτερα και γιατί;

Υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα σταθερών διαδικασιών;

Αντιμετωπίζετε έλλειψη χρόνου, και πίεση διοριών (deadlines)

Το επίπεδο γνώσεων και τεχνικών των συνεργατών χρειάζεται βελτίωση;

Υπάρχει έλλειψη τεχνολογίας, και ανεκπαίδευτων τεχνολογικά συνεργατών;

Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα;

Όπως πχ δυσκολία στη είσπραξης, οφειλών, έλλειψη κεφαλαίων κλπ;

Η δομή της εταιρείας χρειάζεται διαφοροποίηση;

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τους πελάτες σας;

Το επίπεδο σχέσεων μεταξύ των συνεργατών σας είναι χαμηλό;

Το τμήμα Marketing αποτυγχάνει στους στόχους του;

 

By |2018-01-06T17:17:07+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες