ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3.Ευκαιρίες (Opportunities)

///ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3.Ευκαιρίες (Opportunities)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3.Ευκαιρίες (Opportunities)

Οι Ευκαιρίες είναι Εξωτερικοί Θετικοί Παράγοντες lειτουργίας της εταιρείας.Opportunities (external, positive factors).

Πρέπει να καταγραφούν και πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Ευκαιρίες (Opportunities) που υπάρχουν γενικά στο περιβάλλον που δραστηριοποιείστε, και οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη προσπάθεια σας να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών σας.

Οι Ευκαιρίες για μια επιχείρηση μπορούν να εκπροσωπούν τις αιτίες για τις οποίες μία εταιρεία υπάρχει και αναπτύσσεται.

Είναι κάθε περίπτωση που βοηθάει την εταιρεία να αναπτυχθεί.

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι έξω από τον έλεγχό σας.

Είναι μια ευκαιρία να κεφαλοποιήσετε (Capitalize) τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα.

Οι Ευκαιρίες είναι ένα πεδίο εφαρμογής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και του Marketing.

Οι Ευκαιρίες είναι ένα πεδίο ανάπτυξης.

Ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σχετικές με τις ευκαιρίες.

Καταρχήν μια ευκαιρία είναι η μετατροπή ενός μειονεκτήματος σε ευκαιρία.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην αγορά σας που δημιουργούν ευκαιρίες;

Σε ποιούς τομείς αλλάζει η αγορά σας;

Ποιές ευκαιρίες υπάρχουν στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε;

Υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω τεχνολογικής ανάπτυξης που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της εταιρείας;

Τί μπορείτε να κάνετε περισσότερο για τους ήδη πελάτες σας;
Ποιές οι τάσεις της αγοράς, σε ποιούς τομείς και πως μπορούν να σας επηρεάσουν;

Ποιές είναι οι τάσεις στο επαγγελματικό μας περιβάλλον που θα σας ενδιέφεραν και στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε;;

Είναι οι προσδοκίες της επιχείρησής σας θετικές;

Υπάρχει ανάπτυξη στην αγορά σας την οποία δεν ακολουθείτε;

Προβλήματα τεχνολογίας; Υπάρχει κάποια νέα Τεχνολογία η οποία σας δημιουργεί πρόβλημα; Μπορεί νέες τεχνολογίες να γίνουν απειλή για την εταιρεία σας;

Ποιό το επίπεδο του εργασιακού πολιτισμού που εκπέμπει η εταιρεία σας στην αγορά;

Ποιά είναι η εξειδίκευσή σας στο συγκεκριμένο θέμα;

Ποιό είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Είναι η εμπειρία σας πλεονέκτημα;

Γιατί πιστεύετε ότι ο πελάτης θα προτιμήσει εσάς και όχι τον ανταγωνιστή;

Έχετε μοναδικές επιδεξιότητες;

By |2018-01-06T17:17:23+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες