ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4. Απειλές, Κίνδυνοι ( Threats)

///ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4. Απειλές, Κίνδυνοι ( Threats)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4. Απειλές, Κίνδυνοι ( Threats)

Οι Απειλές και οι Κίνδυνοι είναι Αρνητικοί Εξωτερικοί Παράγοντες λειτουργίας της εταιρείας.Threats (External Negative Factors)

Παράλληλα είναι σημαντικό να συλλέξουμε πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Απειλές και τους Κινδύνους ( Threats) που θα αντιμετωπίσουμε προσπαθώντας να επιτύχουμε το στόχο μας.

Εντοπίζοντας έγκαιρα τους πιθανούς Κινδύνους ( Threats), μπορείτε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για να τους αντιμετωπίσετε.

Οι Κίνδυνοι, οι Απειλές, είναι Εξωτερικοί Αρνητικοί Παράγοντες οι οποίοι δεν ελέγχονται από εσάς, αλλά μπορούν να παίξουν αρνητικό ρόλο στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας, ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο τη γενική πορεία της.

Απειλές και κίνδυνοι υπήρξαν πάντα και θα συνεχίζουν να υπάρχουν στην αγορά.

Μην ανησυχείτε.

Καταγράψτε τες ειλικρινά.,

Η ανάλυση συνήθως είναι πολύ υποκειμενική.

Δύσκολα δύο άτομα έχουν την ίδια γνώμη για ένα συγκεκριμένο πράγμα.

Μια SWOT Analysis είναι ένας οδηγός όχι μια συνταγή.

Ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τις απειλές.

Το επίπεδο της εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι ανταγωνιστικός;

Ποια εμπόδια ή εξωτερικοί κίνδυνοι μπορεί να παρουσιαστούν για την επιχείρησή σας ή ένα σχέδιο;

Αλλάζουν οι απαιτήσεις των πελατών  για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγουμε ;

Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα;

Θα μπορούσε κάποια από τις αδυναμίες μας να απειλήσει σοβαρά τη δουλειά μας ;

Υπάρχουν νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας μας;

Υπάρχουν προβλήματα στην Εξυπηρέτηση των πελατών σας;

Ποια η θέση των ανταγωνιστών σε αυτόν τον τομέα;

Υπάρχουν νέοι ανταγωνιστές στην αγορά;

By |2018-01-06T17:17:36+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες