Κατηγοριοποίηση και Απλοποίηση των Πληροφοριών.

///Κατηγοριοποίηση και Απλοποίηση των Πληροφοριών.

Κατηγοριοποίηση και Απλοποίηση των Πληροφοριών.

Όλη η παραπάνω δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών πρέπει να αφορά το θέμα της SWOT Analysis.

Ερευνώντας την εσωτερική και εξωτερική κατάστασης της εταιρείας θα συλλέξετε σίγουρα μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, οι οποίες βεβαίως θα σχετίζονται μεταξύ τους.

Ο όγκος αυτός των πληροφοριών θα πρέπει να αξιολογηθεί και να απλοποιηθεί, ώστε να κρατηθούν οι σημαντικότερες.

Μη ξεχνάτε ότι κάνετε μια ανάλυση επίκαιρη.

Δηλαδή το τί συμβαίνει στην εταιρεία σας τη παρούσα στιγμή.

Περιορίστε τον όγκο των πληροφοριών σε μια σελίδα Α4.

Αυτό θα σας βοηθήσει να κρατήστε την ανάλυση σας σύντομη, απλή, και διάφανη.

Από τις πληροφορίες που θα αποφασίσετε να κρατήσετε υπογραμμίστε τις σπουδαιότερες και κατηγοριοποιείστε τες ανάλογα με τις οδηγίες της φόρμας της SWOT Analysis.

Για να αποφύγετε την πολυπλοκότητα της πληροφόρησης, περιοριστείτε στις λέξεις κλειδιά.

Κατηγοριοποιείστε τις σημαντικότερες απαντήσεις στα τέσσερα τετράγωνα της SWOT Analysis και οι οποίες έχουν σχέση με το θέμα της SWOT Analysis .

Καταγράψατε στο πάνω αριστερό τετράγωνο τις απαντήσεις που αφορούν στα πλεονεκτήματα της εταιρείας σας.

Στο πάνω δεξιό τετράγωνο τις αντίστοιχες απαντήσεις που αφορούν στα μειονεκτήματα.

Στο κάτω αριστερά τις απαντήσεις που αφορούν στις ευκαιρίες που υπάρχουν σχετικές με το θέμα σας.

Στο κάτω δεξιά τις απειλές που θα αντιμετωπίσετε, προσπαθώντας να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες.

Αυτά όσον αφορά τη καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για να συμπληρωθεί η φόρμα της SWOT Analysis

By |2018-01-22T23:45:30+00:00Ιανουάριος 5th, 2018|SWOT Analysis, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες