ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

///ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

Η Σημασία των Δεξιοτήτων της Επικοινωνίας στις Παρουσιάσεις και όχι μόνο.

Εισαγωγή

Μια διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσίαση είναι μια υψηλού επιπέδου επικοινωνιακή δραστηριότητα.

Είναι μία Ανοιχτή, Ελεύθερη, Δυναμική και Διαπροσωπική Επικοινωνία.

Σε μια τέτοιου είδους επιχειρηματική παρουσίαση δεν μιλάμε απλά στο κοινό, αλλά επικοινωνούμε διαδραστικά με το κοινό χρησιμοποιώντας εξαιρετικές τεχνικές πωλήσεων και δυναμικές και διακεκριμένες τεχνικές επικοινωνίας.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να είναι επαγγελματίες της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Αν και λέγοντας επικοινωνία εννοούμε την ομιλία, εντούτοις υπάρχουν δύο ειδών επικοινωνίες η Λεκτική και η μη Λεκτική επικοινωνία, δηλαδή η Γλώσσα του Σώματος.

Πολλοί πιστεύουν ότι τα λόγια που προφέρουμε δηλαδή το ότι μιλάμε, είναι το σημαντικότερο στοιχείο στη διαδικασία της επικοινωνίας.

Βασιζόμενοι σε μελέτες οι οποίες γίναν τα τελευταία 30 χρόνια, το 93% μιας επιτυχημένης επικοινωνίας οφείλεται στη μη λεκτική επικοινωνία (Γλώσσα του σώματος).

Όλοι μας βρεθήκαμε κάποια στιγμή στη δύσκολη θέση να μη μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον.

Κάποιες φορές λέμε κάτι με ειλικρινή διάθεση, και όμως μας παρεξηγούν.

Πολλές τέτοιες καταστάσεις παρουσιάζονται σε μια εταιρεία όταν τα άτομα αποτυγχάνουν να επικοινωνήσουν σωστά.

Εάν προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κάποιες επικοινωνιακές τεχνικές σίγουρα θα βοηθηθούμε σε όλες τις φάσεις της ζωής μας.

Στη επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή.

Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή και η ροή πληροφοριών από ένα άτομο σε ένα άλλο.

Είναι η ανταλλαγή ιδεών μηνυμάτων.

Είναι η διαδικασία της λήψης και αποστολής λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων με στόχο το αμοιβαίο όφελος.

Γενικά είναι μια διαδικασία αποστολής και λήψης μηνυμάτων τα οποία δίνουν στον άνθρωπο την δυνατότητα να μοιράσει γνώσεις, συνήθειες, και δεξιότητες.

Στη δεκαετία του 70 ο καθηγητής Albert Mehrabian’s παρουσίασε τις μελέτες του που αφορούσαν τη προσωπική επικοινωνία.

(7-38-55 Rule of Personal Communication) βάσει των οποίων αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά διαφόρων ατόμων όχι από τις λέξεις που μα λένε αλλά κυρίως από τη γλώσσα του σώματος και τον τόνο της φωνής τους.

Έτσι απέδειξε ότι τα λόγια που λέμε, ο τόνος της φωνής μας και η γλώσσα του σώματος μας αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 7%,38% και 55% της προσωπικής μας επικοινωνίας.

Albert Mehrabian’s 7-38-55 Rule of Personal Communication October 4, 2008 by Nagesh Belludi

Υπάρχουν λοιπόν τριών ειδών Επικοινωνίες

  • Αποτελεσματική Λεκτική Επικοινωνία και Συμπεριφορά.
  • Αποτελεσματική μη Λεκτική Επικοινωνία (Γλώσσα του Σώματος)
  • Οι Φωνητικές Τεχνικές

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες