Η Στάση του Σώματος (Postures)

Η Στάση του Σώματος (Postures)

Ο τρόπος και το στυλ της κίνησης στην αίθουσα.

Η προσωπική εμφάνιση.

Δε γυρνάμε ποτέ τη πλάτη μας προς το ακροατήριο.

Κοιτάμε συνεχώς το ακροατήριο και όχι το ταβάνι η το πάτωμα.

Δε βλέπουμε τις σημειώσεις μας και βεβαίως δε τις διαβάζουμε.

Μιλάμε δεν διαβάσουμε.

Μεταφέρουμε πολλά μηνύματα μιλώντας και κινούμενοι.

Το άτομο με άσχημη στάση του σώματος εκπέμπει χαμηλή αυτοπεποίθηση, και έλλειψη διαπροσωπικής σχέσεις.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες