ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι φωνητικές Τεχνικές περιλαμβάνουν:

• Τον Τόνο, την Καθαρότητα και την Ένταση της Φωνής,
• Το Ρυθμό της Ομιλίας.
• Τη Παύση.
• Τη Σιωπή.

Ο Τόνος της Φωνής

Ο τόνος της φωνής που παράγουμε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης η και μιας απλής συζήτησης χαρακτηρίζεται από διάφορα ποιοτικά στοιχεία όπως:

• Την ένταση της φωνής μας.
• Τη καθαρότητα και απλότητα της έκφρασης.
• Τη ποικιλία της φωνής που χρησιμοποιούμε μιλώντας.

Η ποικιλία του τόνου της φωνής παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή μετάδοση των μηνυμάτων που θέλετε να στείλετε στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Ο καθορισμός του τόνου της φωνής σας επιτρέπει σε μια παρουσίαση ενώπιο κοινού να ρυθμίζετε την ένταση έτσι ώστε να σας ακούν όλοι στη αίθουσα και όχι μόνο οι πρώτες σειρές.

Χρησιμοποιείτε μια ένταση η οποία είναι η κατάλληλη για τη παρουσίασή σας.

Μιλάμε χαμηλά όταν είμαστε κοντά και δυνατότερα όταν είμαστε μακριά από το ακροατήριο.

Επιλέγοντας την ένταση της φωνής σας μπορείτε να δώσετε έμφαση.

Έτσι θα αποσπάτε την αμέριστη προσοχή του κοινού σας

Ο τόνος της φωνής μας περιλαμβάνει την ένταση και την ανάφλεξη της φωνής σας.

Κάνοντας μια παρουσίαση η μιλώντας πρέπει να παίζουμε με τον τόνο της φωνής μας.

Είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση, κάτι που μπορεί να μεταδώσει αξιοπιστεία η οποία είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Είναι το πώς οι λέξεις μεταφέρονται από τον ομιλητή στον ακροατή.

Είναι το τί είδος εντύπωση προκαλεί στον ακροατή, ή στον αναγνώστη ενός κειμένου σας.

Ο καθένας μιλάει με το δικό του τρόπο.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες