Το 1993 οι Salovey & Mayer παρουσίασαν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετική με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη.

Η ολοκληρωμένη αυτή μελέτη καθορίζει ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι:

“Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση”.

Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη έγινε παγκοσμίως γνωστός οφείλεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Daniel Goleman το 1995:
«Συναισθηματική νοημοσύνη-Γιατί μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από το IQ;»

O Daniel Goleman είναι συγγραφέας, ψυχολόγος, και ήταν για πολλά χρόνια επιστημονικός δημοσιογράφος των New York Times.

Όταν το Harvard Business Review δημοσίευσε ένα άρθρο του Daniel Goleman σχετικό με την Συναισθηματική Νοημοσύνη (What Makes a Leader) απέσπασε τους περισσότερους αναγνώστες από όλα τα άρθρα που δημοσιεύθηκα σε αυτό το περιοδικό τα τελευταία 40 χρόνια.

Το βιβλίο του Daniel Goleman ( Emotional Intelligence) ήταν στη λίστα των bestsellers των New York Times
για ενάμιση χρόνο, με περισσότερες από 5.000.000 πωλήσεις, μεταφράστηκε δε σε 40 γλώσσες.

Ο Goleman μιλά για τη “νοημοσύνη της καρδιάς” και ορίζει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως «την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του».

Στην εισαγωγή του βιβλίου του για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ο Goleman (1995) αναφέρεται στο παρακάτω απόφθεγμα από τον Αριστοτέλη για να ορίσει την ουσία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:

«Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο».
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια

Σχετικά με τις δεξιότητες ενός ατόμου, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Daniel Goleman περιγράφει δύο μεγάλες ομάδες συναισθηματικών ικανοτήτων.

Οι Προσωπικές Ικανότητες (Personal Competencies).

•Οι Κοινωνικές Ικανότητες ( Social Competencies),

Στη πρώτη ομάδα των Προσωπικών Ικανοτήτων(Personal Competencies) περιλαμβάνονται οι εξής ικανότητες.

•Αυτοεπίγνωση/ Αυτογνωσία (Self-Awareness): Αναφέρεται στη συνεχή αναγνώριση των συναισθημάτων μας, στην αυτοαξιολόγηση και την αυτοπεποίθηση.

•Αυτοέλεγχο/ Αυτοδιαχείριση /Αυτορρύθμιση: (Self-Regulation): Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία δηλαδή στον έλεγχο και χειρισμό των συναισθημάτων μας , την αυτορρύθμιση, την ανάπτυξη αξιοπιστίας και ευσυνειδησίας και τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας.

•Κίνητρα Συμπεριφοράς / Αυτοενεργοποίηση
(Self Motivation):

Στη δεύτερη ομάδα των Κοινωνικώς δεξιοτήτων ( Social Competencies περιλαμβάνονται).

•Ενσυναίσθηση (Empathy): Η ικανότητα κατανόησης των άλλων, η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης, η προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης των άλλων, και χειρισμός της διαφορετικότητας.

•Κοινωνικές Δεξιότητες (Social Skills): Πρόκειται για τη διαχείριση των σχέσεων, την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τη δημιουργία δεσμών, συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς, και τη διαχείριση διαφωνιών.