ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – (SELF AWARENESS)

///ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – (SELF AWARENESS)

ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – (SELF AWARENESS)

Είναι η ικανότητα η οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα συναισθήματά μας και να αναγνωρίσουμε την επίδραση που έχουν στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να , αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, όποια και εάν είναι αυτά, θετικά ή αρνητικά, να γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, το ποιός είναι, ποιές είναι οι αξίες και οι αρχές του, οι στόχοι του, τα οράματά του, πού βρίσκεται και που θέλει να φτάσει.

Είναι μια κορυφαία δεξιότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων οι οποίες τον βοηθούν να κατανοήσει ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, και κατά κάποιο τρόπο να αναπτύξει περαιτέρω την αυτοπεποίθησή του.

Η αυτοεπίγνωση αποτελεί έννοια της οποίας η σημασία τέθηκε για πρώτη φορά από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη ως «γνώθι σ’ εαυτόν».

Η αυτεπίγνωση είναι κατά τον Goleman η συνεχής προσοχή του ατόμου στις εσωτερικές του καταστάσεις .Σε αυτή την αυτοαντανακλαστική επίγνωση ,ο νους παρατηρεί και διερευνά την ίδια την εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει το συναίσθημα.

Άλλοι ορισμοί επισημαίνουν ότι αυτεπίγνωση είναι η αντίληψη και της διάθεσής μας και των σκέψεών μας σχετικά με αυτή τη διάθεση.

Έχω μια ειλικρινή και αντικειμενική γνώση των ικανοτήτων μου.

Στην Αυτεπίγνωση (self-awareness) συγκαταλέγονται οι εξής δεξιότητες: (22)

1. Συναισθηματική Αυτεπίγνωση.Επίγνωση της Συναισθηματικής μας κατάστασης.(Emotional Self-Awareness)

2.Ακριβής Αυτοαξιολογηση. Ακριβής Αξιολόγηση του Εαυτού μας.(Accurate Self Understanding- Self-Assessment)

3.Αυτοπεποίθηση- Πειστικότητα/ Κουράγιο (Self-Confidence- Self-Courage).

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες