Αναγνωρίζω, και αντιλαμβάνομαι ανά πάσα στιγμή τα συναισθήματά μου και τις επιπτώσεις που έχουν στη πορεία της δουλειάς μου, στις σχέσεις μου με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μου πελάτες, αλλά και στη προσωπική μου ζωή.

Οι δεξιότητες της Συναισθηματικής Αυτοεπίγνωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας, να τα αξιολογούμε σωστά και να τα χειριζόμαστε καταλλήλως.

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί στην αντιμετώπιση και ανάλυση των συναισθημάτων μας, ώστε τα συμπεράσματά μας να είναι αντικειμενικά.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίζουμε ποιό είναι το συναίσθημα που μας κυριεύει ποιές επιπτώσεις μπορεί να έχει στη δραστηριότητά μας και στις σχέσεις μας με το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Γνωρίζουν ποια είναι τα συναισθήματα που αισθάνονται ανά πάσα στιγμή και γιατί τα αισθάνονται.

Κατανοούν τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων και της καθημερινότητάς του. Τη δράσης τους τις σκέψεις του και τον λόγο τους.

Να γνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και την επίπτωση που έχουν στη συμεριφοράμας, και στις αλληλοεπιδράσεις με άλλους.

Είναι η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό του, το ποιο είναι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές του, που βρίσκεται και που θέλει να φτάσει.

Αυτοεπίγνωση σημαίνει να μπορεί κάποιος να κατανοεί τα συναισθήματά του, αρνητικά και θετικά και να έχει πάνω από όλα αντικειμενική αντίληψη για τα ισχυρά και τα ασθενή του σημεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, καθώς επίσης και τις δυνατότητές του.

Η αυτοεπίγνωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση του ατόμου ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων αλλά και την καθοδήγηση των άλλων.

Στην ψυχανάλυση η καλή γνώση του εαυτού είναι αυτό το οποίο οδηγεί στη θεραπεία του ατόμου και ταυτόχρονα στην κοινωνικοποίησή του.

Ένας ηγέτης που δεν έχει αυτοεπίγνωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γνωρίσει και τους συνεργάτες του, να τους καταλάβει, να τους αναπτύξει.

Η αποτελεσματική ηγεσία ξεκινά από τη γνώση του εαυτού και συνεχίζεται με την καλή γνώση των άλλων ανθρώπων.