Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία μου.

Μπορούμε να κάνουμε μια ειλικρινή, αντικειμενική, και σε βάθος αξιολόγηση του εαυτού μας ;

Πώς αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τον εαυτόν μας, ποιά είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ποιά είναι και τα όρια μας.

Θέλουμε να αποκτούμε νέες εμπειρίες αποφεύγοντας να μένουμε στα παλιά και τετριμμένα;

Είμαστε άτομα που θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες, ρίσκα, και να αποκτούμε καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες;

Είμαστε άτομα ευχάριστα με διακριτικό χιούμορ;

Μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας ώστε να διατηρούμε μια σωστή συμπεριφορά η οποία διακρίνεται από σεβασμό και αξιοπρέπεια;

Πως αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και διαχειρίζομαι τον εαυτόν μας.

Τα Δυνατά και αδύνατα σημεία μας, τα όρια μας.

Είναι η ικανότητα και η διάθεση που έχουμε να κάνουμε μια ειλικρινή εσωτερική διερεύνηση του εαυτού μας ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιος πραγματικά είναι ο εσωτερικός μας κόσμος.

Και αυτό πρέπει του να έχει κάποιος μια ρεαλιστική συναίσθηση και εκτίμηση των ικανοτήτων του , των δυνατών και αδυνάτων σημείων, και των ορίων του εαυτού του.

Είναι η διάθεση και ή ειλικρίνεια να αναγνωρίζει επακριβώς το εσωτερικό σου κόσμο.

Το ποιος πραγματικά είναι, το πως αισθάνεται ανά πάσα στιγμή και γιατί αισθάνεσαι έτσι.