ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,/ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT- SELF REGULATION – SELF CONTROL)

///ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,/ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT- SELF REGULATION – SELF CONTROL)

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,/ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT- SELF REGULATION – SELF CONTROL)

Αυτοδιαχείριση (Self-Management) είναι η δεξιότητα που μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε την εσωτερική μας συναισθηματική κατάσταση, να την ελέγχουμε και να τη διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε, να αποφεύγουμε έντονες αντιδράσεις και αρνητικές συμπεριφορές.

Μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά αισθήματα, να τα ελέγχουμε, ώστε να είμαστε ήρεμοι, ψύχραιμοι, και να αποφεύγουμε τους παρορμήσεις μας.

Να γνωρίζουμε τις κόκκινες γραμμές μας και να είμαστε ικανοί να σταματάμε τις αντιδράσεις μας εκεί που πρέπει, αποφεύγοντας να αντιδράμε παρορμητικά σε έντονα πιεστικές καταστάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο φόβος να ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές μας και να παρεκτραπούμε.

Στόχος μας είναι να μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε σωστά τον εσωτερικό συναισθηματικό μας κόσμο και να έχουμε την ικανότητα να ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας σε μια δύσκολη στιγμή.

Θέτω το εαυτό μου, τις παρορμήσεις μου και τα συναισθήματά μου υπό έλεγχο.

 

Στην Αυτοδιαχείριση / Αυτορρύθμιση/ Αυτοέλεγχο (Self-management – Self-Regulation- Self-Control). συγκαταλέγονται οι εξής δεξιότητες.

1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (innovation).

2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος  (Emotional self-control).

3.Διαφάνεια / Αξιοπιστία  (Trustworthiness / Transparency).

4.Ευσυνειδησία (Conscientiousness).

 

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες