1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (Innovation)

///1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (Innovation)

1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (Innovation)

Οι δεξιότητες της Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας αφορά τη χρήση νέων ιδεών και προσεγγίσεων.

Ψάχνουμε φρέσκες ιδέες από διάφορες πηγές.

Γεννάμε νέες ιδέες.

Ακολουθούμε νέες προοπτικές και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα.

Προσπαθούμε με συνεχή βελτίωση των γνώσεων μας να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, νέες ιδέες, νέες προοπτικές.

 

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες