2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος (Emotional self-control)

///2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος (Emotional self-control)

2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος (Emotional self-control)

O Αυτοέλεγχος (self-regulation): Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία.

Η αυτορρύθμιση ως συστατικό στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει να κάνει με τον έλεγχο του εαυτού και αποτελεί άμεση συνέχεια στην ουσία της αυτοεπίγνωσης.

Αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να χειρίζεται το άτομο αποτελεσματικά την εσωτερική του κατάσταση, τον εσωτερικό του κόσμο (inner “theatre”).

Να ελέγχει τις συγκινήσεις, τις παρορμήσεις, τα συναισθήματα και τις διαθέσεις του.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΩΣΤΑ

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες