ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ( SELF MOTIVATION ) – ΠΑΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ

///ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ( SELF MOTIVATION ) – ΠΑΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ

ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ( SELF MOTIVATION ) – ΠΑΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation) όπως :

Ο καθορισμός υψηλών στόχων, η θέληση και η επιμονή για την επίτευξή τους.

Η συνεχής αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας για τη επίτευξη των στόχων μας.

Σημαντικό κίνητρο δραστηριοποίησης είναι και η αισιοδοξία η οποία μας βοηθάει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας έστω και εάν αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες.

Είναι απαραίτητο να συνεχίζουμε να προχωρούμε πάντα μπροστά, επιδιώκοντας την επιτυχία των στόχων μας, και να μένουμε συνεχώς έντονα δραστήριοι και αποτελεσματικοί.

Κίνητρο είναι και η καθημερινή θετική συμπεριφορά στις συνεργασίες μας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων και ευκαιριών.

Η διαχείριση του χρόνου (Time Management) και η Αυτοενεργοποίηση (Self-Motivation) είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες της Αυτοδιαχείρισης δηλαδή του τρόπου που διαχειριζόμαστε τον εαυτόν μας τόσο στην επαγγελματική όσο και τη προσωπική ζωή..

Κάνω τώρα όχι απλά τη δουλειά μου σωστά αλλά τη σωστή δουλειά σωστά.

Ποτέ αναβολές.

Η αναβολή είναι η καταστροφή της δράσης.

Η τήρηση των δεσμεύσεων μου, η εκπλήρωση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνω, και ένα υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation)

Στην Αυτοενεργοποίηση (Self -Motivation) συγκαταλέγονται οι εξής δεξιότητες

1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

2.Πρωτοβουλία (Initiative)

3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

4.Διαχείριση του Στρες (Stress management)

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες