1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

///1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

Ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες, και θέληση να αλλάξουμε θέση, γνώμη, αποφάσεις, συμπεράσματα.

Ευελιξία στην αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων, ευκαιριών.

Προσαρμογή αντιδράσεων, και τακτικής, για διόρθωση ρευστών καταστάσεων.

Ευελιξία και προσαρμογή στο χειρισμό αλλαγής.

Η Ικανότητα να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές με στόχο να λύσουμε μια σειρά από προβλήματα όταν εμφανιστούν.

Σε επίπεδο ηγεσίας είναι η ικανότητα να ηγείσαι σε ανταλλακτικές καταστάσεις ή εμπόδια.

Ήρεμος χειρισμός πολλαπλών απαιτήσεων και γρήγορων αλλαγών

Η Ικανότητα να προσαρμόζω τα αισθήματά μου τις σκέψεις μου και τις δράσεις μου σε συνθήκες αλλαγών.

(Adaptability was defined by Daniel Goleman as being flexible in responding to change.)

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες