2.Πρωτοβουλία (Initiative)

2.Πρωτοβουλία (Initiative)

Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αρπάξουμε την ευκαιρία, και να δράσουμε άμεσα;

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, και νέα πληροφόρηση, γνώση, από διάφορες πηγές;

Όχι και ποτέ βεβιασμένη δράση.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ευέλικτοι για αλλαγές η αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων;

Γεννάμε ιδέες, παρακινούμε άλλους με διάθεση και επιμονή για την επίτευξη σπουδαίων στόχων;

Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμη να κάνουμε μια επιπλέον έντονη προσπάθεια, με ηρεμία και υπομονή.

Κρατούμε τα συναισθήματά και τις παρορμήσεις μας μας υπό έλεγχο.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες