3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

///3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

Η αισιοδοξία είναι η επίμονη δράση με στόχο την επιτυχία των στόχων ασχέτως των εμποδίων και προβλημάτων.

Η αισιοδοξία είναι προσανατολισμένη και καλλιεργεί τη ελπίδα για επιτυχία παρά τις διάφορες αναστολές, προβληματισμούς, φόβο.

Η αισιοδοξία είναι ο βασικός παράγοντας της ανάπτυξης θετικών προσδοκιών για μελλοντικούς στόχους.

Κυρίαρχος στόχος μας είναι η επίτευξη των στόχων μας , προσδοκώντας το αριστείο.

Πάθος για αυτό που επιδιώκουμε, διάθεση για δουλειά, και επιτυχία.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες