ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να καθορίσετε το θέμα της συνεδρίασης.

Το θέμα σας πρέπει να είναι σαφές, ξεκάθαρο και απλό στη διατύπωση.

Ένα θέμα πρέπει να έχει έναν σαφή και σωστά διατυπωμένο στόχο.

Δηλαδή ποιός είναι ο λόγος για τον οποίο φέρνετε προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα και τι προσδοκάτε από αυτό.

• Αφορά την επίλυση κάποιου προβλήματος;
• Ετοιμάζετε κάποια αλλαγή στρατηγικής και θέλετε τη συμβουλευτική γνώμη των συμμετεχόντων;
• Θέλετε να πάρετε κάποια απόφαση και φέρνετε το θέμα της απόφασης προς συζήτηση με τους συνεργάτες σας;
• Θέλετε εν όψη κάποιας δράσης να εμψυχώσετε και να κινητοποιήσετε τους συνεργάτες σας;

Κάθε πτυχή της συνεδρίασής σας θα πρέπει να είναι απόλυτα αφιερωμένη στο λόγο για τον οποίο τη διοργανώνετε.

Μόνο τότε θα έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Όσον αφορά τη συζήτηση επί του θέματος χρειάζεστε το κάθε άτομο που θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση να έχει τη κατάλληλη πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία που απαιτείται, όπως και να έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προσωπικές του προσδοκίες.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες