ΑΠΟΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

///ΑΠΟΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο οι συναντήσεις :

• Να οργανώνονται για συγκεκριμένο (ους) ξεκάθαρους λόγους.
• Να έχουν Ατζέντα.
• Να επικεντρώνονται σε λίγα θέματα στόχους ( 2-3 ).
• Να ξεκινάνε με τα πιό ενδιαφέροντα θέματα.
• Να είναι σύντομες ( 1 ώρα το πολύ).
• Να μην υπερβαίνουν ποτέ τον χρόνο. (Ποτέ υπέρβαση χρόνου.)
• Να υπάρχει η δυνατότητα πρακτικών.
• Να μη βγαίνουν εκτός θέματος.
• Να ενθαρρύνεται η συμμετοχή (Η Συνεδρίαση είναι μια διαδραστική συνάντηση).
• Να καταλήγουν σε αποφάσεις, η πορεία των οποίων θα συζητιέται στην επόμενη συνεδρίαση.

Και όπως έλεγε κάποιος εάν θέλετε η συνεδρίαση να είναι παραγωγική προγραμματιστείτε Παρασκευή στις 16:00, αποφεύγοντας στην αίθουσα να υπάρχουν καρέκλες, τραπέζια, καφέδες κλπ.

Για να μην είναι λοιπόν οι συναντήσεις «θανατηφόρες » χρειάζεται δουλειά, δηλαδή μια λεπτομερής προετοιμασία.

Δεν πρόκειται για μια συνεδρίαση στην οποία θα ακούγονται απλώς κάποιες γνώμες η ιδέες, και τελειώσαμε.

Είναι μια συνάντηση στην οποία οι συμμετέχοντες εργάζονται ομαδικά πάνω στα σοβαρά θέματα της συνεδρίασης.

Σε αυτή τη συνεργασία περιλαμβάνονται συναισθήματα συμπεριφορές, προσδοκίες ενεργητική, ακρόαση και άλλες σωστές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κάθε συμμετέχον πρέπει να φύγει από την αίθουσα με ένα συμπέρασμα η μια δράση που θα αφορά τη προσωπική του δραστηριότητα.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες