ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ακολουθείστε πιστά το πρόγραμμα της συνεδρίασης.

Προσοχή στη ενεργητική ακρόαση.

Ποτέ δεν διακόπτουμε τους συμμετέχοντες.

Τελειώσετε τη συνεδρίαση με μια ξεκάθαρη μελλοντική δράση.

Προσοχή στην εμπιστευτικότητα.

Σεβαστείτε το χρόνο των συμμετεχόντων.

Αρχίστε και τελειώστε τη συνεδρίαση στην ώρα της.

Όχι χάος, ένας μόνο μιλάει.

Τα κινητά απενεργοποιημένα.

Προσπάθεια για συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στις συζητήσεις.

Χρήση ερωτήσεων και της ενεργητικής ακρόασης για αποσαφήνιση των πάντων.

Προσπάθεια να συνταιριαχτούν διαφορετικές γνώμες, ιδέες, σκέψεις κλπ.

Προσπάθεια για μια αρμονική πορεία της συνάντησης.

Χτίσιμο εμπιστοσύνης.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες