Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρχίστε πάντα στη ώρα και μη περιμένετε για άτομα που άργησαν.

Πρέπει να είστε σίγουροι ότι η συνεδρίαση θα αρχίσει και θα τελειώσει στην προγραμματισμένη ώρα της.

Αυτό ικανοποιεί τους συμμετέχοντες διότι εκτιμούν ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος τους είναι πολύτιμος.

Ο χρόνος της παρουσίασης πρέπει να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

Ποτέ μην ανακεφαλαιώνετε για δεύτερη φορά για αυτούς που άργησαν να έρθουν.

Μην σχεδιάζετε συνεδρίαση για παραπάνω από μία ώρα. Η μία ώρα είναι ο περισσότερος χρόνος που μπορεί ένα ακροατήριο να αντέξει.

Κανονικά πρέπει να αγνοείστε τους καθυστερημένους.
Είναι χάσιμο χρόνου.

Ποτέ υπέρβαση χρόνου.

Ο Steve jobs ήταν φημισμένος για της συνεδριάσεις του των 20 λεπτών.

Μια συνεδρίαση χαρακτηρίζεται αποτελεσματική όταν:
• Επιτυγχάνει τους στόχους της.
• Διαρκεί λίγο χρόνο.
• Αφήνει στους συμμετέχοντες το συναίσθημα ότι παρακολούθησαν μια πολύ καλή και χρήσιμη διαδικασία.

Η αλήθεια είναι ότι μια από τις δυσκολότερες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στις συνεδριάσεις είναι η διαχείριση του χρόνου.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες