Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

///Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ο πρωταρχικός στόχος του παρουσιαστή είναι να επιτύχει να μεταφέρει το μήνυμα του στο ακροατήριο.

Τί νομίζει ο παρουσιαστής ότι υπάρχει στην παρουσίαση του που πράγματι ενδιαφέρει το ακροατήριο του;

Και τί απαιτήσεις θα έχει από το ακροατήριο του μετά το πέρας της παρουσίασης του;

Καταρχάς λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το λόγο, και το στόχο για τον οποίο καλέσαμε το ακροατήριό μας στην παρουσίασή μας.

Ποιό όμως είναι το σημαντικό, το κυρίαρχο μήνυμα, που θέλουμε να περάσουμε στο ακροατήριό μας;

Μπορεί αυτό το μήνυμα να ενδιαφέρει εσάς, γιατί όμως πρέπει να ενδιαφέρει και το ακροατήριο σας;

Καθορίζουμε λοιπόν το κεντρικό μήνυμα και νόημα της παρουσίασης μας που θέλουμε να ακούσει ο ακροατήριό μας με προσοχή, να το κατανοήσει, να το πιστέψει, και να δραστηριοποιηθεί ανάλογα.

Το Κυρίαρχο Μήνυμα Μας Πρέπει να Είναι Απλό, Ξεκάθαρο, Πειστικό, Αξέχαστο.

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες