ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ; (MANAGEMENT or LEADERSHIP?)

///ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ; (MANAGEMENT or LEADERSHIP?)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ; (MANAGEMENT or LEADERSHIP?)

Καταρχάς, εάν θέλουμε να επιλέξουμε τις βασικές ηγετικές Ικανότητες ενός  ΗΓΕΤΗ ΜΑΝΑΤΖΕΡ  (LEADER MANAGER) το πρώτο πράγμα που πρέπει να φέρουμε στο νου μας είναι ο καθορισμός των σπουδαιότερων ηγετικών ικανοτήτων από τον Αριστοτέλη το 350 πχ Δηλαδή πριν από 2.300 χρόνια.

 

 

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε και τον καθορισμό από τον Marcus Buckingham των τριών, ίσως,  σημαντικότερων στοιχείων μιας «Διακεκριμένης Διοίκησης και Ηγεσίας» Σαφήνεια, Διαφάνεια, Απλότητα (Clarity, Transparency, Simplicity)  «Οι Αποτελεσματικοί Ηγέτες δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι παθιασμένοι, ευχάριστοι, λαμπεροί, εξαιρετικοί ομιλητές. Οφείλουν όμως να είναι Σαφείς, Ξεκάθαροι και Απλοί στην έκφρασή, συνεργασία, και συμπεριφορά τους. Πράγματι η σαφήνεια είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία δημιουργούν αξιοπιστία , επιμονή, προσαρμοστικότητα, και δημιουργία» (Marcus Buckingham, The One Thing You Need to Know: About Great Managing, Great Leading, and Sustained Individual Success (Free Press, 2005)

Προσωπικά βέβαια δεν πιστεύω ότι μια εταιρεία μπορεί να διοικηθεί υιοθετώντας  τις  δεξιότητες μόνο μιας από τις δύο έννοιες δηλαδή της Διοίκησης η της Ηγεσίας.

 

 

Η πραγματική πρόκληση είναι ο συνδυασμός  Δυναμικής Ηγεσίας,  με Δυναμική Διοίκηση και η χρησιμοποίηση της μιας ώστε να εξισορροπεί την άλλη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ένας από αυτούς τους όρους έχει  και τις δικές του δεξιότητες, εάν θελήσουμε να επιλέξουμε τον καλύτερο τρόπο διοίκησης ενός οργανισμού καλόν θα είναι να επιλέξουμε τις κατάλληλες δεξιότητες και από τους δύο παράγοντες.

Εκείνο που επιβάλλεται είναι ότι πρέπει κάποιος να έχει την δεξιότητα να επιλέξει τα σημαντικότερα στοιχεία αυτών των εννοιών και να τα εφαρμόσει στην καθημερινή δραστηριότητα του. 

Και αυτό διότι και  οι δύο είναι τελείως απαραίτητοι για να αντιμετωπιστεί η συνεχώς αυξανόμενη περιπλοκότητα του επιχειρηματικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιείστε.

Προσοχή όμως διότι ένα σκληρό Management σε συνδυασμό και μια ασθενή ΗΓΕΣΙΑ όχι μόνο δεν είναι ότι καλύτερο. αλλά μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Στη σημερινή δυναμική αγορά χρειαζόμαστε ΗΓΕΤΕΣ που να προκαλούν το STATUS QUO, να εμπνέουν και να πείθουν τα μέλη της εταιρείας ή της ομάδας που ηγούνται.

Επίσης χρειαζόμαστε  ΜΑΝΑΤΖΕΡ να βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση μιας ήρεμης και λειτουργικής εταιρείας.

 

REFERENCES

To Be a Strong Leader, There Are 6 Things You Must Give Your People (Most Rarely Do)
The cream of leadership rises to the top when these things happen.
By Marcel Schwantes
May 25, 2017

Sales Leadership vs. Sales Management
By Zorian Rotenberg
May 9, 2013

What is Sales Coaching?
By Zorian Rotenberg
May 15, 2013

 

By |2017-09-20T18:35:26+00:00Μάιος 15th, 2017|Διοίκηση, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες