ΗΓΕΤΗΣ (LEADER) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP)

///ΗΓΕΤΗΣ (LEADER) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP)

ΗΓΕΤΗΣ (LEADER) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP)

 Το Leadership ( Ηγεσία) είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παράγοντας του Management.

Είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που μπορεί να διαθέσει ο MANAGER.

Είναι μπορούμε να πούμε είναι η άλλη όψη του MANAGEMENT.

Γενικά η ΗΓΕΣΙΑ πηγαίνει πέρα από τους στόχους και κανόνες του ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

Πηγαίνει πέρα από ένα απλό Σχεδιασμό, Εφαρμογή, Έλεγχο, Συντονισμό που είναι οι βασικότερες δεξιότητες της Διαχείρισης (MANAGEMENT).
Είναι η τέχνη και η ικανότητα ενός ηγέτη να:

• ΕΜΠΝΕΕΙ,
• ΕΜΨΥΧΩΝΕΙ,
• ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ,
• ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ,
• ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ

μια ομάδα, η οποία πρέπει δουλεύοντας σκληρά, να επιτύχει ένα συγκεκριμένο και σημαντικό ομαδικό στόχο, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί διακεκριμένες ηγετικές ικανότητες όπως:

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΕΙΘΟΥΣ, ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
ΥΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΣΩΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΝΤΩΝ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  (Σαφήνεια, Διαφάνεια, Απλότητα).

Ο ΗΓΕΤΗΣ (LEADER) πρέπει να διέπεται από μία ισχυρή προσωπικότητα η δε συμπεριφορά του πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

• ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
• ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
• ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
• ΣΕΒΑΣΜΟ

Είναι το άτομο, το οποίο συνεργαζόμενο με τους συνεργάτες του, έχει τη γνώση, την τέχνη, την τεχνική και την ικανότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Πολύ απλά ΗΓΕΤΗΣ (LEADER) σημαίνει επηρεάζω και εμψυχώνω τους συνεργάτες μου να αλλάξουν προς το καλύτερο, και τους παρακινώ να προσφέρουν ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν σχετικά με τη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Ηγούμαι πάει να πει ότι καταφέρνω να αποσπάω τη θέληση των συνεργατών μου να με ακολουθήσουν σε μια προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ηγούμαι πάει να πει δημιουργώ ένα κλίμα το οποίο ενθαρρύνει τη παραγωγικότητα της ομάδας, αλλά της προσφέρει και μια Αίσθηση Υπερηφάνειας και Προορισμού.

Ένας συνεργάτης θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις ενός Μάνατζερ διότι πρέπει να το κάνει, δεν έχει άλλη δυνατότητα.

Αλλά ένα συνεργάτης θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις ενός Ηγέτη επειδή το θέλει, διότι πιστεύει σε αυτόν, διότι εμπνέεται και εμψυχώνεται από αυτόν.

Σημαίνει Εξαιρετικές Διαπροσωπικές Σχέσεις, Μακροχρόνιους Στόχους, Όραμα και Στρατηγική Σκέψη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον κυριότερο ρόλο τον παίζει η αξιοπιστία του ηγέτη και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του.

Όπως το διατύπωσαν, τόσον ο Peter Drucker όσο και ο Warren Bennis
«Management σημαίνει κάνω τη δουλειά μου σωστά ενώ Leadership σημαίνει κάνω τη σωστή δουλειά»

Η Λέξη ΗΓΟΥΜΑΙ δεν είναι Τίτλος η Επαγγελματική Θέση. Είναι ένα Ρήμα που Σημαίνει ΔΡΑΣΗ.

Και η δράση αυτή αρχίζει τη στιγμή που οι συνεργάτες σας αποφασίζουν να σας ακολουθήσουν σε μια σειρά προγραμματισμένων δράσεων.
REFERENCES

To Be a Strong Leader, There Are 6 Things You Must Give Your People (Most Rarely Do)
The cream of leadership rises to the top when these things happen.
By Marcel Schwantes
May 25, 2017

Sales Leadership vs. Sales Management
By Zorian Rotenberg
May 9, 2013

What is Sales Coaching?
By Zorian Rotenberg
May 15, 2013

Winners and Losers
By Tony Downey
Winner vs Loser
by: Author Unknown, Source Unknown

Don’t fall into these Leadership traps in 2015
December 14, 2014
By Brigette Hyacinth

Qualities of a Sales Leader
By Jey Jeb Brooks Books
June 16, 2015

What Makes a Great Leader? 7 Pros Share Their Views
By Nicole Fallon, Business News Daily Managing
March 15, 2016 11:23 am EST

What is Leadership Anyway?
By Jimmy Brown, Ph.D

What is leadership, anyway?
By Nicole Fallon
Originally published on June 22, 2012. Updated Dec. 10, 2014

Timeless Lessons in Sales and Sales Management
from Steve
Zorian Rotenberg
Posted November 4, 2013

 

By |2017-09-20T18:35:38+00:00Μάιος 14th, 2017|Διοίκηση, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες